[PL / ENG] Dostępność plus / Accessibility plus My Actifit Report Card: August 18 2021

avatar

Udało mi się namówić męża na przedłużony weekend, więc oto znowu jesteśmy w górach. Wspaniale! Dziś jest dość rześko, ale pogoda ma się poprawić.
Bombel skończył dziś 3 miesiące, więc jest co świętować 🥳

Na dzisiejszym spacerze zrobiłam tylko jedno, średnio udane zdjęcie: przedstawia nasz osiedlowy bazarek ze świeżymi warzywami i owocami, z którego niestety muszę przestać korzystać. Niech żyje DOSTĘPNOŚĆ PLUS. Wcześniej był to zwykły stragan na parkingu, obecnie w ramach ulepszeń postawili budę z wąskimi schodkami. Jeśli mam się tam wciskać z wózkiem, to dziękuję, niestety wrócę do warzyw z Biedronki... A szkoda.

I managed to convince my husband for an extended weekend, so here we are back in the mountains. Great! It's quite cool today, but the weather is to improve.
Our Baby turns 3 months old today, so there is a lot to celebrate 🥳
During today's walk I took only one, moderately successful photo: it shows our neighborhood market with fresh vegetables and fruit, which unfortunately I have to stop using. Long live ACCESSIBILITY PLUS. Previously, it was just a stall in the parking lot, now, as part of improvements, they have built a kennel with narrow steps. If I have to squeeze in there with a pram, we'll thank you, unfortunately I will come back to vegetables from the supermarket... It's a pity.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


8315
Walking0
0
0.000
7 comments
avatar

Bierz warzywka z wystawki i w nogi :D

0
0
0.000
avatar

Jest to jakiś pomysł 😂

0
0
0.000
avatar

Zawsze mozna zwalic na Bombla ;)

0
0
0.000
avatar

Dużo jeszcze w garść nie chwyci ale zawsze coś 😁

0
0
0.000
avatar

Człowiek inwestuje i traci klientów ;)
Może wystarczy porozmawiać i w godzinach kiedy nie ma klientów pan lub pani mogliby wyjść, żeby obsłużyć matkę z dzieckiem ;)

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 46.25 AFIT tokens for your effort in reaching 8315 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.26% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000