Młodość nie wieczność / My Actifit Report Card: September 11 2022

Młodość i dzieciństwo to piękny okres życia, zwłaszcza u dzieci. To co dzieje się podczas naszego dzieciństwa zostaje nam w pamięci na całe nasze życie. A nawet może mieć wpływ na jego przyszłość.


Ale niestety wszystko jak także dzieciństwo nie może trwać wiecznie. Sam cykl życia pokazuje że najpierw się rodzimy, żyjemy i umieramy. Lecz ten czas który żyjemy może być piękny wspomnień nie tylko dla nas samych, lecz również dla ludzi który są nam bardzo bliscy.


W moim przypadku są to moje dzieci, które wiem że kiedyś będą dorosłe, będą mieć własne rodziny, własne życie w którym może być już coraz mniej czasu dla mnie żeby go razem spędzać.


Dlatego staram się żeby podczas swojego dzieciństwa miały jak najwięcej dobrych wspomnień, które będą mogły opowiadać swoim dziecią, gdzie ze mną były, co ze mną robiły, jak się bawiliśmy.

Dużo wspaniałych rzeczy, do których zawsze będą mogły wracać.


Wiadomo że życie to nie jest ciągła zabawa, ale również pokonywanie przeszkód, jak również ciężkie chwilę z którymi nawet bliscy nie mogą nam pomóc. Ale może przynajmniej wspomnienia pomogą im w ciężkich chwila, lub nawet przykład nas samych jak radziliśmy sobie, kiedy było mało pieniędzy, nie było nas na wiele rzeczy stać, albo co stawiałem na pierwszym miejscu i nadal to robię. Czyli rodzinę, a najbardziej dzieci. Sobie mogę odmówić wiele rzeczy, ale im staram się zapewnić co tylko mogę.Bo myślę że tak powinni postępować rodzice. A może nawet z moich błędów wyciągną wnioski , jak ja wyciągnąłem z wychowania moich.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


11/09/2022
60673
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Running, Walking0
0
0.000
6 comments
avatar

Twoje dzieci mają Super-Tatę!

0
0
0.000
avatar

Dzięki. Zobaczę co powiedzą jak będą dorosłe😁

0
0
0.000
avatar

Congratulations @dragokazo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 16000 upvotes.
Your next target is to reach 17000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

New badge - LEO Power Up Day - September 15, 2022
HiveFest⁷ badges available at the HiveBuzz store
HiveFest⁷ meetup in Amsterdam is next week. Be part of it and get your badge.
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 419.4842 AFIT tokens for your effort in reaching 60673 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.34% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
... and 16 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 351.7742 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000