[PL / ENG] Amazing grace... My Actifit Report Card: April 30 2022

Dzień pożegnania. Dzisiaj był pogrzeb mojej babci. Obudziło to masę tęsknoty, za tym, co minęło już jakieś ponad 10 lat temu tak naprawdę.
*Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem
Że gdzieś na szczycie góry, wszyscy razem spotkamy się... *

Goodbye day. My grandmother's funeral was today. It woke up a bit of longing for what had already passed over 10 years ago, in fact.
I'm sure of it, deep down I know it
That somewhere on the top of the mountain, we'll all meet together...

 "20220430_152311.jpg"

Z bardziej pozytywnych wieści, to po południu udało nam się zmienić na jakiś czas scenografię.

On the more positive news, in the afternoon we managed to change the scenography for a while.

 "20220430_193904.jpg"

 "20220430_193857.jpg"

 "20220430_193854.jpg"

 "20220430_193851.jpg"

Ah, i jeszcze bardziej pozytywnie - zaczęłam dzień od porannego biegania. Ja wstałam przed śniadaniem i poszłam biegać, a moi ukochani spali sobie smacznie przytuleni.

Ah, and even more positively - I started my day with a morning run. I got up before breakfast and went for a run, and my loved ones were sleeping tightly hugged.

 "2536_1651298739.jpg"


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220501t035428109z)_


30/04/2022
12141
Jogging


0
0
0.000
6 comments
avatar

Współczuję z powodu straty i jestem dumna, że mimo przykrych wydarzeń jesteś w stanie normalnie uczestniczyć w codziennych czynnościach ❤️😔🕯️.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 105.285 AFIT tokens for your effort in reaching 12141 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.08% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 40.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar

Moje kondolencje z powodu straty ważnej ci osoby.
Widać , że jesteś silna. Z doświadczenia wiem że przy stracie bliskiej osoby dzieci potrafią bardzo dużo pomóc. A zwłaszcza myśl że musimy dla nich pozbierać się z każdej trudnej sytuacji życiowej która napotkamy.

Fajny krajobraz 👍

0
0
0.000
avatar

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 5th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - May 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000