Cinque Terre - koleją przez park

avatar

W parku Cinque Terre znajduje sie 5 miejscowości : Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore.
Warto na miejscu zaopratrzyć się w bilet obejmujący park jak i pociągi między La Spezia i Levanto.
Warto zobaczyć każde z tych miasteczek, ale szczegolnie piekne jest Manarola gdzie z punktu widokowego mozna zobaczyć najbardziej znany fragment Cinque Terre
Oczywiście kolejnosc oglądania nie ma znaczenia. Większość zdjęć wykonalem lustrzanką wiec dopiero po powrocie będę je zgrywać i próbować coś z nich zrobić. Ale wrzucę parę zdjęć które zrobiłem telefonem:
Tutaj widok na zatokę Vernazza wykonana z fortu na szczycie miasta
Widok zaroki w miejscowości Manarola

Niestety więcej zdjęć nie mam ;(

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


7779
Walking0
0
0.000
7 comments
avatar

Congratulations @wallar! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 20 posts.
Your next target is to reach 30 posts.
You received more than 600 upvotes.
Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Introducing the Hive Power Up Month - Let's grow every day!
Hive Power Up Day - September 1st 2021 - Hive Power Delegation
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 44.25 AFIT tokens for your effort in reaching 7779 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.18% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000