My Actifit Report Card: March 5 2023

avatar

EN-PL

Nie tylko Trzaskowski. Niedawno uświadomiłem sobie, że już jako dzicko byłem targetowany przez agentów Nowego Porządku Świata - Timona i Pumbę. Niech Was nie zmyli poczciwy głos Emiliana Kamińskiego, to był z góry zaplanowany skok na nasze nawyki żywieniowe. Dzisiaj już ta propaganda jest w co drugiej książce dla dzieci. Kroków tak mało, że musiałem coś napisać, żeby odwrócić uwagę.

EN

it's not just Trzaskowski. Recently, I realized that as a child I was targeted by agents of the New World Order - Timon and Pumbaa. Don't be fooled by the kind voice of Emilian Kamiński, it was a pre-planned jump on our eating habits. Today, this propaganda is already in every second children's book. So few steps that I had to write something for distraction.

IMG20230305212508.jpg


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@sk1920/actifit-sk1920-20230306t191153844z)_


05/03/2023
3858
Daily Activity0
0
0.000
0 comments