My Actifit Report Card: September 22 2022

avatar

EN-PL

Zastanawiam się, jak powinien się człowiek zachować w sytuacji, kiedy ktoś mu grozi. Nie jestem żadnym chojrakiem, który napieprza się bez zastanowienia nad konsekwencjami. Tak naprawdę to jestem tchórzem i dobrze mi z tym. No ale do rzeczy, wczoraj miałem styczność z człowiekiem psychopatą, który ociulał mojego świętej pamięci szefa, który w perfidny sposób nagina prawo na szkodę mojego klienta. Chyba przez to tylko, przez złość, nie czułem się zagrożony. Chciałbym Wam obiecać, że nie poddam się dopóki koleś nie zapłaci za swoje. W jego przypadku pałam żądzą zemsty.

ENG

I wonder how a person should behave in a situation when someone threatens him. I'm no dude who gets into fights without thinking about the consequences. I'm actually a coward, and I'm fine with that. Well, to the point, yesterday I had a contact with a psychopath who fucked my late boss, who bends the law in a perfidious way to the detriment of my client. It was probably only because of my and my anger that I did not feel threatened. I would like to promise you that I will not give up until the dude pays for his. In his case, I want revenge.

IMG20220922113450.jpg

Screenshot_2022-09-23-08-00-20-28_62f7cf3cfeba3242cae3e3df5f6915f6.jpg

IMG20220922125652.jpg

IMG20220922125646.jpg

IMG20220922125649.jpg


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@sk1920/actifit-sk1920-20220923t062211409z)_


22/09/2022
22887
Cycling, Daily Activity, Moving Around Office, Walking0
0
0.000
3 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 336.192 AFIT tokens for your effort in reaching 22887 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.79% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 268.4870 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000