My Actifit Report Card: August 17 2022

avatar

EN-PL

Dzień sinusoida. Na prawdę nie wiem jak go opisać. Prognoza pogody mnie oszukała, miało krótko padać a potem miało być słonecznie. Wyruszyłem na trasę, ale deszcz zamiast zelżeć tylko się wzmógł. Na zjazdach, których 50 km/h nie jest problemem, zaczęło to być problemem i postanowiłem zaufać aplikacji mapy.cz. Porzuciłem więc asfalt na rzecz 'małej pętli Bieszczadzkiej' wg map.cz. Okazało się, że ta wspaniała aplikacja poleciła mi wybrać nie trasę rowerową, a szlaki trekkingowe. To w połączeniu z deszczem i miejscową glebą sprawiło, że przyciąganie ziemskie odczuwałem bardziej niż zwykle. I częściej.

ENG

A sinusoidal day it was. I can't describe it, really. The weather forecast deceived me, it was supposed to rain briefly and then it was supposed to be sunny. I went on tour, but instead of easing it down, the rain only grew stronger. On descents, where 50 km / h is not a problem, it started to be a problem and I decided to trust the map.cz application. So I abandoned the asphalt in favor of the 'little loop of Bieszczadzka' according to map.cz. It turned out that this great application recommended me to choose trekking routes rather than a bicycle route. This, combined with the rain and the local soil, made me feel the gravity more than usual. And more often.

IMG20220817105018.jpg

IMG20220817095834.jpg

IMG20220817101019.jpg

IMG20220817105212.jpg

IMG20220817110123.jpg

IMG20220817142644.jpg

IMG20220817114107.jpg

IMG20220817142701.jpg

IMG20220817150253.jpg

Screenshot_2022-08-17-21-45-51-78_62f7cf3cfeba3242cae3e3df5f6915f6.jpg

Screenshot_2022-08-17-21-46-09-58_62f7cf3cfeba3242cae3e3df5f6915f6.jpg


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@sk1920/actifit-sk1920-20220817t210551253z)_


17/08/2022
26869
Cycling, Daily Activity, Walking0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 450.4394 AFIT tokens for your effort in reaching 26869 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.48% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L3
+ 2 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L4
+ 2.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L5
+ 3 User Rank
Thanks to your friend @browery
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
... and 24 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 382.7844 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000