My Actifit Report Card: July 22 2022

avatar

EN-PL

Trochę jak w tym kawale. Idą dwie blondynki plażą, wtem jedna mówi 'patrz, martwa mewa'. Druga patrząc w niebo pyta 'gdzie, gdzie?'. Przejechałem dzisiaj gołebia. Te latające szczury są tak leniwe, że nie chce I'm się już schodzić z drogi. Nie ominąłem stadka gołebi, bo na drugiej stronie ścieżki była matka/babcia i biegająca dziewczynka.

ENG

it's a little bit like in this joke. Two blondes are walking down the beach and one said 'hey look, there's a dead seagull'. The other on looking at the sky keeps asking 'where, where?'. I ran over a pidgeon. These flying rats are so lazy they don't bother with making the way to cyclists. I didn't avoid pidgeon group because on the other side of the path there was a lady (mother/grandmother) and a running around little girl.

IMG20220722083201.jpg

IMG20220722075208.jpg

IMG20220722202539.jpg

Screenshot_2022-07-23-13-37-55-01_62f7cf3cfeba3242cae3e3df5f6915f6.jpg


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@sk1920/actifit-sk1920-20220723t115021564z)_


22/07/2022
30578
Cycling, Daily Activity, Moving Around Office, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Mi się ostatnio gołąb rozpłaszczył o szybę w aucie. Nie wiem co się z nimi dzieje, że mają już w pompie schodzenie z jezdni w odpowiednim momencie.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 395.3435 AFIT tokens for your effort in reaching 30578 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.17% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
... and 3 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 317.6910 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000