My Actifit Report Card: May 1 2022

avatar

EN-PL

Przegląd chałup żywieczczyzny. Niewiele wiem o tym regionie, jest on dla mnie całkowicie obcy kulturowo, niewiele też o nim wiem. Od zawsze byłem jakoś bardziej związany z Beskidem Śląskim. Pewnie @ptaku by mógł kilka groszy tu wrzucić. Szczyrkowi bliżej żywcowi niż Śląskowi. W każdym razie, Koszarawa będąca trochę na uboczu posiada dużo starych chałup, które są w różnym stanie, ale stanowią żywy dowód tego, że województwo śląskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych.

EN

Survey of cottages of Żywiec region. This nearby region is totally foreign to me of its culture. There's not much I know about it either. I have always been more familiar with Silesian Beskids. I suppose @ptaku would love to share his insights on it. He's from Szczyrk, but I believe it's in Silesian voivodship (region) but it's culturally closer to Żywiec than to Silesia. All in all, Koszarawa is desolate a bit with a lot of these old cottages that stand of a proof how Silesian voivodship is diverse.

IMG20220501173424.jpg

IMG20220501162529.jpg

IMG20220501154835.jpg

IMG20220501154316.jpg

IMG20220501154308.jpg

IMG20220501154140.jpg

IMG20220501154136.jpg

IMG20220501153906.jpg

IMG20220501153606.jpg

IMG20220501153502.jpg

IMG20220501152309.jpg

IMG20220501150709.jpg

IMG20220501135538.jpg

Screenshot_2022-05-01-20-39-03-32_62f7cf3cfeba3242cae3e3df5f6915f6.jpg

Screenshot_2022-05-01-20-38-54-26_62f7cf3cfeba3242cae3e3df5f6915f6.jpg


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@sk1920/actifit-sk1920-20220501t200910257z)_


01/05/2022
27075
Daily Activity, Walking0
0
0.000
5 comments
avatar

Congratulations @sk1920! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 5th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - May 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Przyjęło się mówić, że Szczyrk leży w Beskidzie Śląskim, i mentalnie bliżej mi do Śląska.

W mojej okolicy takich starych chat jest już niewiele.

Ostatnio jedną z nich rozbierali. Została jedynie belka stropowa - 1841 rok.

1.jpg

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 360.7642 AFIT tokens for your effort in reaching 27075 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.83% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 279.3317 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000