avatar

๐“ž๐“ต๐“ฐ๐“ช ๐Ÿ’ซ

๐“›๐“ฟ๐“ฒ๐“ฟ.๐“ค๐“ด๐“ป๐“ช๐“ฒ๐“ท๐“ฎ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ
๐“˜ ๐“ฐ๐“ธ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ซ๐“ฎ๐“ญ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฒ๐“ท๐“ด๐“ฒ๐“ท๐“ฐ ๐“ช๐“ซ๐“ธ๐“พ๐“ฝ ๐“ถ๐“ธ๐“ป๐“ท๐“ฒ๐“ท๐“ฐ ๐“ฌ๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ โ˜•