avatar

๐“๐ก๐š๐ง๐ก ๐“๐ฎ๐šฬ‚ฬ๐ง

Like music I Travel I Play game
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
LASSECASH Power
1.23194159
Vote Value
0.00000578
avatar
Pulitzer-nominated Journalist๐Ÿ’กFounder & Host, #WomenToFollow. I build the IDEAL #WomenToFollow program for your situation. Poet. Gardener.๐ŸŒฑ she/her
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Ko sam? joลก uvek uฤim, znam samo da imam vere i volje i da sam dovoljna za manifestovanje svoje sreฤ‡e. ๐Ÿค— Who am I? I'm still learning, I only know that I have faith and will, and that I'm enough to manifest my happiness.
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Thu in "Autumn", love traveling and want to be a kind-hearted person
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
I love photography, mountain, travels and astronomy. Degree in physics. Web-programmer. Dreamer. Member of GISM (Italian Group Of Mountain Artists).
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Idiot with a camera. Model, aviation and wildlife are my thing
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
~ Live To Learn Everything & Go Anywhere~
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Join the trail to support exceptional authors and increase your curation rewards!
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Master's in Animal Ecology /AmazingnatureMOD/Scientific/
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Dog-Lover Nature-Lover Dreamer
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Ambivert. Spontaneous. Boring. Fun. And everything under the sun.
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Photography | Nature Lover | Trave l Village | English
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Madre, Esposa, Hija. Trading, Viajes, Recetas de Cocina, Vida Cotidiana y Mucho Mas...
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
If you love life, Life will love you back | | Blogger
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Keep consistency in repeat mode :)
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Photographer|Traveler|Adventure
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Respect and insult Which You Get From Others is Actually The Gift Of Your Own Character.
LASSECASH Power
0.50318554
Vote Value
0.00000165
avatar
traveling, singing, and learning new things
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
Un cristiano con el deseo de llevar la palabra de Dios a toda persona. A Christian with the desire to bring the word of God to every person.
LASSECASH Power
0
Vote Value
0
avatar
A student who is made in Vietnam, then exported to Switzerland.
LASSECASH Power
0
Vote Value
0