Photo in The Morning / Fotografické safari...

avatar


Park "Dove" is located in Prague, Czech Republic, between the Old Castle Steps and Wallenstein Street. It is named after the 1958 sculpture Girl with a Dove by Václav Šimek. But there is something else in this photo... I don't mean the homeless. In the foreground is a scaled down Prague's international and intercity telephone exchange. With night lighting.

I admit that I used the deepl.com compiler to create this article. The Czech and English text do not exactly match.

Na světě je spousta problémů. Příkladně válka na Ukajině a v Izraeli, volby na Slovensku a v Polsku, přijímání LGBT+ komunity širokou veřejností, růst cen, zadlužování státního rozpočtu... Každého se ale ten který problém dotýká osobně jinak.

Mě teď nejvíce postihuje současná léková krize. Vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu polykám deně nějaké ty prášky. Třeba na snížení hladiny cholesterolu v krvi. Kardiolog mi něco předepisuje.

A ten konrétní lék už rok není. Tak mi v lékráně dávali nějaké generikum. Fajn. Ale svědila mě po něm kůže a dělaly se mi vyrážky. A to generikum už také není. Místo něj je jiné. Skvělé. Ale vedlejším účinkem je tentokrát vyšší tvorba moči. Takže musím víc pít a tak třikrát za noc jít na záchod. A už se dostávám k věci.

Tak se kolem půl čtvrté ráno vzbudím... Přemýšlím o tom, jaké hrůzy mě zas toho dne čekají, jak na to, co nesmím zapomenout... Už nezaberu. A můžu se vydat někam něco nafotit. A jsem u toho!

Mezi Starými zámeckými schody a Valdštejnskou ulicí se nachází park Holubička. To podle sochy Dívka s holubicí, autorem Václav Šimek, 1958. Ale na té fotce vidíte ještě něco... Nemyslím klimbajícího bezdomovce. Vpopředí zmenšená pražská Mezinárodní a meziměstská telefonní ústředna. S nočním osvětlením.


There are several models of buildings here. (The one in the front looks like a composter. But it is the Komerční banka building in Smíchov, completed in 1992. It is currently empty). During the day there are lots of tourists everywhere.

I decided to stop by sometime in the morning. I assumed no one would be here. On the other hand, the models would still be lit. But I was worried about how my phone would photograph in the poor lighting.

A ono je tam těch modýlků budov víc... (To vepředu vypadá jako kompostér. Ale je to budova Komerční banky na Smíchově dokončená 1992. Momentálně prázdná.) Přes den všude samý turista.

Tak jsem si řekl, že se tam stavím někdy po ránu, když tam nikdo nebude... Ale obával jsem se, co na tmu řekne můj mobil. A obavy mé se naplnily.


The cell phone adds light and focuses poorly. There are no tourists in the park, but there are a few homeless people sleeping. The police arrive and legitimize them. I keep changing my diopter glasses. For distance and close-up. I'm nervous. Most of the photos turn out badly.

Mobilní telefon při fotografování předstírá, že je tam daleko více světla než tam ve skutečnosti je. Je krátce po šesté ranní. Ale mobil špatně ostří.

Mám jiné brýle na dálku a jiné na blízko. Park je plný bezdomovců. Někteří spí. Někteří u mě zkouší somrovat nějakou tu korunku, cígo, nebo alkoholický nápoj. Přijíždí Policie a začíná s lustrací. Jsem trochu nervózní a chvěje se mi ruka.


Fortunately, there are more than just illegible paper charts.

Ale kdo se chce něco dozvědět, dozví se. Informační systém není jen na papíře.


I don't take pictures of the police. I don't feel like giving an explanation in a police station somewhere. I'm gonna go somewhere else and take some pictures. Fortunately, some of the photos show something.

Většina fotografií dopadne takhle. Policii nefotím. Nemám chuť podávat vysvětlení někde na služebně. Chystám se jít fotografovat ještě někam jinam a něco zařizovat. Naštěstí, na některých fotkách něco vidět je.


Some models are damaged. They're made of reinforced concrete. A homeless drunk can't do that. I don't know what that means, why. The model is the Department Store Kotva (Anchor).

Některé modely jsou poničené. Jsou ze železobetonu. To opilý bezdomovec nedokáže. Nevím, co to má znamenat, proč. Model je Obchodní dům Kotva.


This was Hotel Praha from Hanspaulka. It existed 1981-2014. Closed down, dismantled. A friend of mine had her wedding there, I was there.

Tohle byl Hotel Praha z Hanspaulky. Existoval 1981-2014. Zrušen, rozebrán. Jedna moje kamarádka tam měla svatbu, byl jsem tam.


Žižkov TV Tower. Built in 1986-1992. Still standing. Someone went to the trouble of demaging the model.

Žižkovská televizní věž. Stavěná 1986-1992. Ta ještě stojí. Někdo si dal práci i s ničením toho modelu.


Emmaus Monastery. Here Charles IV tried to restore the Old Slavonic liturgy. Destroyed by the Hussites. American bombing destroyed only the roof. It has not been restored to its original state.

Emauzský klášter. (Na Slovanech). Tady se Karel IV. pokoušel o obnovu staroslověnské liturgie. Zničen husity. Americké bombardování zničilo jenom střechu. Ta nebyla obnovena v původním stavu.


Someone went to the trouble of defacing it again

Zase si dal někdo práci s poničením.


This was planned in Košíře, Prague. A residential building. The construction was never realized.

Tohle se plánovalo v pražských Košířích. Obytná budova. Stavba nebyla nikdy realizovaná.


One final overview photo... The theme of the sculptures is Prague brutalism, that is obvious. But why isn't the Prague Koospol building here?

Ještě jedno závěrečné přehledové foto... Tématem soch je pražský brutalismus, to je evidentní. Proč tu ale není třeba budova pražského Koospolu?

Across the street is the Kunsthalle Praha building. (The street is empty, it's 6.30 on a Saturday morning.) This institution, the gallery, is the investor in this exhibition, which is called Sculptures of Houses. The artist is the sculptor Kryštof Kintera (*1973).

I certainly don't regret getting up and going out to take pictures. The day isn't over yet. This is not the last place I want to photograph today.

Přes ulici stojí budova Kunsthalle Praha. (Ulice je prázdná, je 6.30 v sobotu ráno.) Tato instituce, galerie, je investorem této výstavy, která se jmenuje Sochy domů. Autorem je pak sochař Kryštof Kintera (*1973).

Rozhodně nelituji, že jsem si přivstal a vydávám se na dlaší místo, kde hodlám fotografovat.


[//]:# (!pinmapple 50.09197 lat 14.40899 long d3scr)0
0
0.000
8 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

No... Svým způsobem je to taková "aroundtheprague"... Ale ty fotky nejsou světoborné. To bych tam byl jen do počtu. To tam jsou jinší fotografové.

0
0
0.000
avatar

Ad cholesterol: pořiď si lecitinové kapsle a doplň to trojkombinací vápník- hořčík - zinek. A nepřežeň to. Cholesterol se objevuje jen tehdy, pokud jsou "řídké" žíly a cévy. Organismus se tak snaží "ucpat" možné průsaky.

Ad "aroundtheprague": místo je zajímavé, ale asi by to fakt chtělo "ostřejší" záběry :-)

0
0
0.000
avatar

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Travel Digest #2029.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000