avatar

JJ pracant - Mužíček

Domov můj, Pilsen, Czechia
Father, discoverer, traveler, cyclist. I am a man of the Czech lands. The man who looks around ... Jsem pouhý člověk země české, který se rozhlíží kolem sebe...