My Actifit Report Card: August 27 2022

avatar
(Edited)

Good evening with Actifit. When my broken wife came from Harrachov, she brought beer. But that was Wednesday. It didn't last until Saturday... So I'll at least show the PET bottles.

Unusual in taste for me. I'm not saying it's bad. I liked the light one better.
20220826_152225.jpg
Dobrý večer s Actifitem. Když mi polámaná manželka přijela z Harrachova, dovezla pivo. Ale to byla středa. Do soboty nevydrželo... Tak ukážu alespoň to, v čem je přivezla.

Chuťově pro mě nezvyklé. Neříkám, že špatné. Světlé mi chutnalo víc.

Mimochodem...
20220827_151631.jpg
Levá noha mé choti. Distorze. Proč to sem dávám?
20220827_151652.jpg
Pravá noha mého syna. Dnes nám ho přivezli z letního tábora. Ne, není to distorze. Bodl ho asi otrávený komár. Udělal se mu puchýř, který praskl. Stelo se to ve stejnou hodinu a stejný den, kdy si žena podvrtla nohu.

Existují náhody? Ano, ale...

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


27/08/2022
10141
Daily Activity0
0
0.000
6 comments
avatar

Nuž, keď sa niečo kazí, tak spravidla všetko naraz... na to by mal byť sformulovaný nejaký fyzikálny zákon :)
!BEER

0
0
0.000
avatar

Hm, vyzerá že s tými nekonečnými komentármi si človek hádam vystačí aj sám... tak dám ešte X-tý pokus, či to už opravili.
!PGM

0
0
0.000
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 24500 replies.
Your next target is to reach 25000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - September 1st 2022
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 301.7438 AFIT tokens for your effort in reaching 10141 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.77% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @timehacker
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @timehacker
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 236.0288 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000