Z Malesic do Radčic

avatar

Dnes se společně podíváme do Malesic, nyní části Plzně, dříve však samostatné obce. Z Malesic se projdeme okolo Kyjovské kaple až do Radčic.

Naši procházku zahájíme v Malesicích na návsi. Snadno jsme se sem dopravili trolejbusem č.11.
Malesicemi protéká řeka Mže. Najdeme zde mlýn a koupaliště, vodou z čisté řeky napájené.

IMG_20221030_140753550.jpg

Terezka obchází koupaliště a provádí průzkum terénu. Je ve svém živlu. Bobra jsme zde neviděli, je plachý.

Z mostu je hezký výhled na řeku.

IMG_20221030_141603231_HDR.jpg

Od mlýna a jezu se vrátíme zpět na náves, nyní spíš už náměstíčko.
Jeho dominantu tvoří sousoší sv. Jana Nepomuckého.

IMG_20221030_142753511.jpg

Kousek odsud najdeme zámek. Ubytovna už v něm naštěstí není, ale i tak vypadá dosti omšele.
.

IMG_20221030_142948167.jpg

U zámku si povšimneme kostela sv. Jiří se zajímavou renesanční věží.

IMG_20221030_143300378.jpg

A teď už nás čeká cesta do Radčic. Terezka už zbaštila všechno papání a ukládá se ke spánku v kočárku. Pojedeme po místní cyklostezce až ke Kyjovské kapli.

Jedná se o půvabné poutní Mariánské místo.

IMG_20221030_150505804~2.jpg

IMG_20221030_150628241.jpg

Kdysi zde visel na památném dubu svatý obrázek. A k němu pak byla přistavěna kaple.

Torzo dubu dosud leží vedle kaple.

Trocha historie...

IMG_20221030_150550450~2.jpg

Po návštěvě kapličky scházíme dolů do Radčic. Čeká nás probuzení Terezky a trolejbus č. 11.

Hive logo JJ Plzeňský kraj.jpg0
0
0.000
11 comments
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @timehacker

remaining commands 4

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000
avatar

Congratulations @jjprac! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Trick or Treat - Share your scariest story and win your Halloween badge
Hive Power Up Day - November 1st 2022
0
0
0.000
avatar

!WINE

0
0
0.000
avatar

!WINE

0
0
0.000