Time module / Časový modul DCF77

avatar

I recently discovered an old damaged radio-controlled wristwatch at home.
However, their digital machine works without problems.
After connecting the 3V power supply from the button battery, the long-wave signal receiver synchronizes the internal clock and it then runs exactly.

Synchronization takes place once a day according to the signal of the long-wave transmitter of the accurate time signal DCF-77 from the transmitter in Frankfurt am Main, Germany.
The accuracy of the signal is maintained by a cesium atomic clock with a deviation of 1 second per million years :-)

The real accuracy is, of course, much lower. Anyway, it's enough for my purposes :-)

I connected the machine to two AAA alkaline batteries, with which the average consumption of several microamperes will last for about 10 years.
I put the whole into a box and get a small, accurate and completely maintenance-free clock on the desk.

The module has no controls.
Unfortunately, I can't show it to you in real time, because the tin hall of our plant lacks a quality signal from the DCF77 transmitter.
They tune in better at home.

IMG_20210104_131904_515.jpg

Nedávno jsem doma objevil staré poškozené náramkové hodinky řízené rádiem.
Jejich digitální strojek však funguje bez problémů.
Po připojení napájení 3V z knoflíkové baterie přijímač dlouhovlnného signálu synchronizuje vnitřní hodiny a ty pak přesně běží.
Synchronizace probíhá jednou denně podle signálu dlouhovlnného vysílače přesného časového signálu DCF-77 z vysílače u německého Frankfurtu nad Mohanem.
Přesnost signálu je udržována cesiovými atomovými hodinami s odchylkou 1 sekunda za milión let :-)

Reálná přesnost je samozřejmě mnohem nižší. Každopádně pro mé účely zcela postačuje :-)

Strojek jsem připojil na dvě alkalické baterie typu AAA, se kterými s průměrou spotřebou několika mikroampér vydrží fungovat cca 10 let.
Celek vestavím do krabičky a získám tak malé, přesné a zcela bezúdržbové hodiny na psací stůl.
Modul nemá žádné ovládací prvky.
Bohužel vám nemohu jej ukázat s reálným časem, neboť v plechové hale našeho závodu chybí kvalitní signál vysílače DCF77.
Doma se naladí lépe.

Hive  animované logo JJ.gif0
0
0.000
11 comments
avatar

Hello @jjprac, Your publication has been voted by Edu-venezuela. Your post will be passed on to other curation projects to get more voting support. Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

Thank you very much.

!tan
!BEER
!WINE

0
0
0.000
avatar

Možná by nebylo od věci použít spíš nějaké udělatko na knoflikove baterie. Bylo by to o to víc kompaktní.
!wine
!BEER
!tan

0
0
0.000
avatar

Kompaktní určitě. Každopádně právě knoflíkové baterii jsem se chtěl vyhnout. Přijímač má docela velkou spotřebu a v původních hodinkách baterie moc dlouho nevydržela ;-) Tohle vydrží tak 10 let :-)

!tan
!BEER
!WINE

0
0
0.000
avatar

Sorry, out of BEER, please retry later...

0
0
0.000
avatar

Sorry, out of BEER, please retry later...

0
0
0.000