Rytíř vděčnosti

avatar
(Edited)

Dnes jsme s @garygeo1 vyrazili na krátkou procházku.
Šli jsme sídlištěm okolo Boleveckého hřbitova a obnoveného kříže až k sportovnímu areálu Prokopávka.
Za ním jsme okolo trati dojeli až k hrázi Seneckého rybníka.

IMG_20230101_145733522.jpg

Tam Terezka bez větších protestů usnula v kočárku. Počasí bylo výjimečně teplé, tak nebylo kam spěchat.

Nedaleko hráze rybníka mě napadlo, že poblíž se nachází i zvláštní menhir, u kterého jsem před časem zažil vizi předpovědi epidemie koronaviru.

https://hive.blog/hive-128464/@jjprac/k-menhiru-ii

Podíváme se tedy k němu znovu. Terén je pro kočárek trochu obtížnější, ale dojet k Menhiru se nám podařilo.

Menhir dle mého soudu není žádnou modlou či snad nějakou entitou, ale jakýmsi zesilovačem energií, který mi pomůže soustředit se na sdělení vyšší moci.

A tak na něho znovu položím ruku. Za chvilku moji mysl ovládne představa či snad vize.

Zářící rytíř na koni napřahuje svůj meč k zatažené obloze. Vysvitne slunce a jeho parsek zasáhne hrot meče. Odrazí se od něho a dotkne se povrchu země. Země se otevře a objeví se zářící poklad...

Vize končí. Přemýšlím, co asi měla znamenat.
Ojedinělý paprsek byl pro mě vždy symbolem boží laskavosti. A poklad? Ten spí tady vedle mě v kočárku. Poklad srdce. Rodina, matka, dítě.
Rytíř by mohl být symbolem boží síly.

Vize byla pro mě povzbuzením do dalšího života. Připomněla mi, že na světě mám hodně pokladů. A těmi nejcennějším poklady jsou srdce blízkých lidí plná lásky.

Děkuji Ti za ně i za tuto vizi, Bože.
Jsem ti neskonale vděčný, že je mám...

IMG_20230101_152547493_HDR.jpg

Hive logo JJ charita.jpeg0
0
0.000
6 comments
avatar

Congratulations @jjprac! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Be ready for the first Hive Power Up Month of the year 2023!
Update For Regular Content Creators - New Yearly Author Badge
PUD - PUH - PUM - It's all about Power Up!
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

@garygeo1 se už dlouho neozval... Já moc často vidění nemívám, ale občas přeci.

0
0
0.000
avatar

Věnuje se teď hlavně studiu angličtiny. Alespoň, že automaticky hlasuje. Rád si o nějakém tvém vidění někdy přečtu.

0
0
0.000