RE: Reklama, agitace, propaganda... Otázky bez odpovědí

avatar

You are viewing a single comment's thread:

Bohužel se najde plno lidí, kteří jsou schopni a hlavně ochotni propagandě uvěřit. Kdyby tomu tak nebylo, diktátoři všech druhů by neměli šanci...0
0
0.000
0 comments