Co może być ważniejsze ? My Actifit Report Card: September 24 2022

Z moimi dziećmi każdy dzień jest jak wyzwanie. Zwłaszcza jak idzie się z nimi na spacer lub plac zabawą, ale zato jest prawie zawsze wiele śmiechu I wygibasów.

Dla dzieci każdy dzień to zabawa w poznawanie otaczającego ich świata. Nowe miejsca, sposób zachowania się innych, jak oni mają się zachowywać, obserwacja każdego naszego ruchu i słów które wymawiamy. A każdy chyba wie że najłatwiej przyswaja się to co złe, a inaczej mówiąc z ich punktu widzenia to co łatwiejsze i bardziej naturalne. A przy moich czterech foto radarach skierowanych na mnie lub żonkę naprawdę trzeba uważać co się mówi.

A jaką mają dobrą pamięć jak im się coś obieca dla nich, bo już prośby do nich skierowane już nie są tak dobrze zapamiętywane, a najbardziej jak mają coś zrobić.

Ale jak to mawiają mądre osoby , Młodość rządzi się swoimi prawami. Chyba każdy chociaż trochę pamięta coś jak sam był młody, jak rodzice coś mówili i tłumaczyli, a my sami mieliśmy swoje zdanie na niektóre tematy i można powiedzieć że uważaliśmy że wiemy lepiej , ale jak już coś się stało , to przypominaliśmy sobie słowa rodziców że do tego dojdzie jak tak zrobimy. Wtedy zastanawianie dlaczego ich nie posłuchaliśmy . Ale to już za późno.

Dlatego często daje dziecia się przewrócić w przenośni żeby mogli wyciągnąć z tego wnioski, oczywiście jak ich nie wyciągając to interweniuje, pokazując im przykłady na ich własnych wybrykach do czego to może doprowadzić.

Niestety ale przed wszystkim nie da się ich przygotować, pozostaje nam czasami tylko patrzeć i liczyć że zrobiliśmy wszystko co tylko mogliśmy.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


24/09/2022
43325
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Walking0
0
0.000
6 comments
avatar

Congratulations @dragokazo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 20000 upvotes.
Your next target is to reach 25000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Balls of Steel - HiveFest⁷ Petanque Tournament Results
0
0
0.000
avatar

Dear @dragokazo,
May I ask you to review and support the Dev Marketing Proposal (https://peakd.com/me/proposals/232) we presented on Conference Day 1 at HiveFest?
The campaign aims to onboard new application developers to grow our ecosystem. If you missed the presentation, you can watch it on YouTube.
You cast your vote for the proposal on Peakd, Ecency, Hive.blog or using HiveSigner.

Thank you!

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 93.2743 AFIT tokens for your effort in reaching 43325 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.05% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L3
+ 2 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L4
+ 2.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L5
+ 3 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 25.6843 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000