Ostatni dzień / Last day / My Actifit Report Card: July 1 2022

Dziś standardowo wyprawa po chlebek, plus drobne zakupy na śniadanie, więc pierwsze 2 kilometry pękły już o poranku bez większej spiny. Po śniadaniu w planie wycieczka pieszą brzegiem morza, cel Karwia. W drodze na plaża zahaczyliśmy o sklep po coś do picia, żonka wykazała się fantazją i kupiła ponad 10 litrów picia, a ja już miałem trochę rzeczy w plecaku, więc trening crossfitowy można uznać za zaliczony :D

Today, as a standard, a trip for bread, plus small purchases for breakfast, so the first 2 kilometers broke in the morning without much spin. After breakfast in the plan of a walking tour along the seashore, the destination of Karwia. On the way to the beach, we stopped at the store for something to drink, the wife showed fantasy and bought over 10 liters of drinking, and I already hadsome things in my backpack, so crossfit training can be considered :DDo Karwi jednak nie dotarliśmy bo zrobiło się bardzo gorąco i słonecznie więc postanowiliśmy zatrzymać się na prawie bezludnym fragmencie plaży, do najbliższych ludzi było kilkadziesiąt metrów, plaża była bardziej szeroka w tym miejscu. Okazało się, że dno morza również kryło miłą niespodziankę bo tam gdzie rozłożyliśmy ręczniki przypominało basen ciepła woda utknęła w zagłębieniu do pasa.

However, we did not get to Karwi because it got very hot and sunny so we decided to stop on an almost uninhabited fragment of the beach, the nearest people were several dozen meters, the beach was more wide in this place. It turned out that the bottom of the sea also hid a pleasant surprise because where we spread the towels resembled a swimming pool warm water stuck in a hollow to the waist.
Dzieciaki były już całe mokre zanim jeszcze rozbiliśmy się ma plaży. Razem z maluchami zaczęliśmy budować obiecany wcześniej zamek, usypaliśmy dużą górę otoczoną głęboka fosą. Gdy udało nam się wybudować obiecaną fortecę, nadszedł czas na wygłupy w wodzie, w sumie siedzieliśmy sporo czasu na plaży, biegając, pływając i I świetnie się bawiąc w swoim towarzystwie. Gdy zaczął dopadać nas głód zaczęliśmy zbierać nasze rzeczy bo , na szczęście było już zdecydowanie mniej kilogramów do noszenia, bo wbrew moim wyobrażeniom sporo wypiliśmy przy tym upale. Zracji tego, że upał był spory, a nam słońce dość mocno już spiekło skóry, postanowiliśmy wrócić leśną drogą w cieniu drzew zamiast znów przebijać się przez kilometry piaszczystej plaży.

The kids were already all wet before we evenfought on the beach. Together with the little ones, we started to build the previously promised castle, we built a large mountain surrounded by a deep moat. When we managed to build the promised fortress, it was time to fool around in the water, in total we sat a lot of time on the beach, running, swimming and having a great time in each other's company. When we started to get hungry, we started to collect our things because, fortunately, there were definitely fewer kilograms to wear, because contrary to my imagination we drank a lot during this heat. Due to the fact that the heat was considerable, and the sun had already scorched our skins quite strongly, we decided to return along the forest road in the shade of trees instead of breaking through the kilometers of sandy beach again.


Nowo poznana drogą prowadziła przez piękny pachnący las, wiła się w górę i w dół. Po drodze podziwialiśmy krajobrazy i nosiliśmy na przemiennie nasze toboły. Wiktor był już tak bardzo zmęczony, że zaczął przysypiać żonie na rękach, udało się go jednak rozbawić i dotrwał do obiadu, zamówionego w naszej ulubionej knajpce w Dębkach. Tym razem podzieliliśmy się na dwa obozu niezmordowanych fanów dorsza i smakoszy fileta z kurczaka 😀 .

Newly met, the road led through a beautiful fragrant forest, meandering up and down. Along the way, we admired the landscapes and alternately wore our bundles. Wiktor was already so tired that he began to fall asleep on his wife's hands, but he managed to amuse him and survived to dinner, ordered in our favorite pub in Dębki. This time we divided into two camps of tireless cod fans and gourmets of chicken 😀 fillet .

Obiadek był jak zawsze pyszny, gdy najedliśmy się do syta, poszliśmy się przegrać do domku, żona położyła strudzonego malca na drzemkę, a ja resztą ferajny wybrałem się na obiecane wcześniej łowy pamiątek w miasteczku. Trochę połaziliśmy wzdłuż I wszerz, aby każdy był zadowolony ze swoich skarbów. Gdy wróciliśmy po zakupach, Wiko nadal spał więc postanowiliśmy zaczekać z wyprawą na rowery.

Dinner was delicious as always, when we went to our heart's content, we went to lose to the house, my wife put the weary baby for a nap, and I went to the previously promised souvenir hunt in the town. We walked a little along the first width so that everyone would be satisfied with their treasures. When we came back after shopping, Wiko was still asleep so we decided to wait with the trip to the bikes.

Wiko się nie budził a my zrobiliśmy się nieco głodni, żonka miała podskoczyć do sklepu po jakiś przekąski, ale rozszalał się wiatr, później nadciągnęły ciemne chmury więc żona zawróciła z powrotem do domku. Całe szczęście, że podjęła taką decyzję, bo chwilę później burza rozszalała się na dobre, do tego stopnia, że zostaliśmy pozbawieni prądu na kilka godzin. Gdy nieco się uspokoiło, żona podjęła próbę podjechania do miasteczka po pizze, ale okazało się, że prądu nie ma w całym miasteczku, więc o czymkolwiek do jedzenia mogliśmy zapomnieć. Z relacji żony wiem, że część ulic została mocni zalana.

Wiko did not wake up and we got a bit hungry, the wife was supposed to jump to the store for some snacks, but the wind raged, then dark clouds came so the wife turned back to the house. Fortunately, she made such a decision, because a moment later the storm raged for good, to the point that we were deprived of electricity for several hours. When it calmed down a bit, my wife tried to drive to the town for pizzas, but it turned out that there was no electricity in the whole town, so we could forget about anything to eat. From my wife's account , I know that some of the streets were heavily flooded.

Na kolacje nie pozostało nam nic innego jak zjeść płatki z mlekiem,. Po tej zawrotnej kolacji wszyscy poszliśmy szybko spać, bo po ciemku nie mogliśmy zagrać w blef ani nic innego. Zresztą rano trzeba było wstać, spakować się i ogarnąć trochę domek aby nikt nie pomyślał, że mieszkały w nim jakieś brudasy.

For dinner, we have nothing left but to eat cereal with milk. After that dizzying dinner, we all went to bed quickly, because in the dark we couldn't play bluff or anything else. Anyway, in the morning we had to get up, pack up and take care of the house a bit so that no one would think that some dirty people lived in it.

Dobranoc zbieram siły do jutrzejszej trasy.

Goodnight I'm gathering strength for tomorrow's tour.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


01/07/2022
25374
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Running, Swimming, Walking0
0
0.000
4 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 67.935 AFIT tokens for your effort in reaching 25374 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.25% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000