Wyprawa nad jezioro / Expedition to the lake / My Actifit Report Card: June 26 2022

avatar

Dziś kolejny aktywny dzionek, z rana wyprawa po świeże pieczywko, potem pyszne śniadanko i wyprawa nad jezioro Żarnowieckie zatrzymaliśmy się z dzieciakami na małej niestrzeżonej plaży z niewielką przystanią, spokojnym zejściem do wody, tuż obok była mała budka z jedzeniem i lodami.

Today another active day, in the morning a trip for fresh bread, then a delicious breakfast and a trip to Lake Żarnowieckie, we stopped with the kids on a small unguarded beach with a small marina, a quiet descent in the water, a small booth with food and ice cream next to it .

Miejscowość w której się zatrzymaliśmy nazywa się Lubkowo, ceny w sklepach i gastronomii są naprawdę w porządku, więc jest to fajne miejsce na wypad większą ekipą gdy nie chce się wydać miliona monet.

The town we stayed in is called Lubkowo, the prices in shops and restaurants are really fine, so it's a nice place for a trip with a larger team when you don't want to spend a million coins.
Przy 29 stopniach w cieniu kąpiel i szaleństwa w jeziorze okazały się być wybawienie. Plaża nie była oblegana, sezon nie ruszył jeszcze pełną parą mimo upału.

At 29 degrees in the shade, bathing and madness in the lake turned out to be a salvation. The beach was not crowded, the season is not yet in full swing despite the heat.
Po kilku godzinach spędzonych nad jeziorem, zjedliśmy lody włoskie, . Z racji tego, że dopadł nas głodek a maluchy dopadło zmęczenie wyruszyliśmy na obiad do restauracji w której jedliśmy wczoraj, po drodze 3 dzieci padła że zmęczenia więc wzięliśmy obiad na wynos o podjechaliśmy do naszego domku Mohito.

After a few hours at the lake, we ate Italian ice cream,. Due to the fact that we were hungry and the kids were tired, we went to dinner in the restaurant where we ate yesterday, on the way 3 children died that we were tired, so we took a lunch to go and we drove to our house Mohito.

W domciu wszyscy zjedliśmy i odpoczęliśmy godzinkę, po czym zebraliśmy się na kolejną pieszą wycieczkę.

At home, we all ate and rested for an hour, then gathered for another hiking trip.


Celem wyprawy było ujścia rzeki Piątnicy jest to piękne miejsce, w którym można cudownie spędzić czas, woda w rzece jest tam płyta i cieplutka, jest to świetne miejsce do spędzenia czasu z dziećmi.

The goal of the trip was the mouth of the Piątnica River. It is a beautiful place where you can have a wonderful time, the water in the river is warm and warm, it is a great place to spend time with children.

Dodatkowy atut to z jednej strony morze z drugiej rzeka i jej zakola, sporo cienia dają drzewa rosnące w z dłuż rzeki. Wydmy w tym miejscu również wyglądają zachwycająco, miejscami są strome i widać jak morze podmywa je ci jakiś czas powiększając swoje terytorium.

An additional advantage is the sea on the one hand, the river on the other and its bends, a lot of shade is provided by trees growing along the river. The dunes here also look amazing, sometimes they are steep and you can see the sea washing them for some time, expanding your territory.Po kompletach w rzece i chwili odpoczynku poszliśmy spacerek wzdłuż morza do naszej miejscowości, wyszłyśmy wejściem przy barze, które było fajnie dostosowane dla wózków więc jeśli ktoś wybiera się z dzieckiem polecam to wejście, Mt ci prawda bez wózka, ale zarówno ja jak i żonka nosiliśmy dzieciaczki na barana więc łagodne wejście robi w tym wypadku różnice.

After evening meals in the river and a moment of rest, we went for a walk along the sea to our town, we went through the entrance at the bar, which was well adapted to prams, so if someone is going with a child, I recommend this entrance, it is true without a pram, but both me as well as my wife, we carried the kids on a piggyback, so a gentle entrance makes a difference in this case.

Gdy dotarliśmy na deptaka, dotarliśmy się na pyszne gofry do Wioli, a następnie doczłapaliśmy się do naszego domku. Żonka przypilnowała dzieciaki przy kąpieli a ja wyskoczyłem znów do miasteczka po pantenol, bo plecy mojego skarbka i syna pierworodnego spiekły się na rączka.

When we got to the promenade, we got some delicious waffles from Wiola, and then we reached our house. My wife watched the kids taking a bath and I jumped back to the town for panthenol, because the backs of my treasure and my firstborn son were burning on the handle.Na koniec ja wziąłem w końcu prysznic i przy kolalacji obejrzałem z żonką śmieszny film. Pozdrawiamy z pięknych Kaszub.

Finally, I took a shower and watched a funny movie with my wife at dinner. Greetings from beautiful Kashubia.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


26/06/2022
27417
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Running, Swimming, Walking0
0
0.000
3 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 65.935 AFIT tokens for your effort in reaching 27417 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.32% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000