A lot to do and little time to do it ?/ Dużo do zrobienia, a mało czasu / My Actifit Report Card: June 21 2022

avatar

Ostatnio z czasu jest u mnie nie za dobrze, bardzo dużo rzeczy jest do zrobienia, a niedługo wyjeżdżamy na wyczekiwany urlop nad morzem, więc trzeba się spieszyć. A jeszcze znowu najmłodszy synek się rozchorował, a to dopiero jest komplikacja do pokonania, przy tak wielu rzeczach do wykonania.

Lately I've been not very good with time, there are a lot of things to do, and soon we are leaving for the long-awaited holiday by the sea, so you have to hurry. And again the youngest son got sick, and this is just a complication to overcome, with so many things to do.


Od samego rana chciałem zająć się dopełnieniem basenu, który nareszcie udało mi się wyrównać na płytach betonowych, plus podlanie roślinek na działce, zwłaszcza borówek które uwielbiają moje dzieciaczki. Ale niestety popsuła się pompa, więc podjąłem się próby jej naprawienia, okazało się że jest pęknięty przedni korpus, więc napisałem do kilku firm z zapytaniem o tą część, ponieważ nie znalazłem żadnej do mojego modelu pompy. Po kilku minutach dostałem odpowiedzi, że niestety ale producent ma problem z produkcją części jest ona planowana na dostawę w połowie sierpnia . Będę musiał usiąść z żonką i wymyślić co teraz zrobimy, bo nie wyobrażam sobie czekania ponad miesiąc na część do pompy.

From the very morning I wanted to take care of completing the pool, which I finally managed to level on concrete slabs, plus watering the plants on the plot, especially blueberries that my kids love. But unfortunately the pump broke, so I made an attempt to fix it, it turned out that the front body was cracked, so I wrote to several companies asking about this part, because I did not find any for my pump model. After a few minutes I got answers that unfortunately but the manufacturer has a problem with the production of parts it is planned for delivery in mid-August. I'm going to have to sit down with my wife and figure out what we're going to do now, because I can't imagine waiting more than a month for the pump part.


Kolejnym punktem dnia było skoszenie placu zabaw dla zarządu ogródków działkowych, miałem szczęście że trawa nie urosła zbyt duża więc zajęło mi to tylko godzinkę.

The next point of the day was mowing the playground for the management of allotment gardens, I was lucky that the grass did not grow too large so it took me only an hour.


Później musiałem przebrać Alexa w czyste ubrania, bo mieliśmy na dzisiaj zaplanowaną rehabilitacje konno. Po spędzeniu ponad godzinny w korkach, co jest naprawdę męczące, zwłaszcza z powodu wielu prac remontowych dróg mojego miasta. Udało się nam dotrzeć na miejsce, bez najmniejszego spóźnienia, co dla mnie było już częścią sukcesu. Po rehabilitacji poszliśmy na frytki w barze który znajduje się na terenie stadniny koni. Trzeba dotrzymywać słowa danego synkowi, a zwłaszcza jeżeli wykonywał wszystkie polecenia podczas jazdy konno i był naprawdę bardzo grzeczny.

Later, I had to dress Alex in clean clothes, because we had a horse rehabilitation planned for today. After spending more than an hour in traffic jams, which is really tiring, especially because of the many road repairs of my city. We managed to get there without the slightest delay, which for me was already part of the success. After rehabilitation, we went for French fries in a bar that is located on the premises of the stud farm. You have to keep your word given to your son, and especially if he followed all the commands while riding a horse and was really very polite.
W drodze powrotnej kupiliśmy lody, wedle zamówienia mojej kochanej córeczki. Która jeszcze po drodze dzwoniła żeby mi przypomnieć, a raczej spytać czy na pewno pamiętam podjechać po lody do sklepu w drodze powrotnej.

On the way back we bought ice cream, according to the order of my beloved daughter. Who still on the way called to remind me, or rather to ask if I really remember to drive to the store for ice cream on the way back.Resztę dnia delektowaliśmy się zakupionymi lodami i dobrą wspólną zabawą.

The rest of the day we enjoyed the purchased ice cream and good fun together.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


21/06/2022
32485
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Walking, Yard Work0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 64.7775 AFIT tokens for your effort in reaching 32485 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.97% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000