Wow day / My Actifit Report Card: June 16 2022

avatar

Dziś rano wróciłem po służbie do domciu i razem z dziećmi i żonką mięliśmy wyjechać na naszą działeczkę na weekend.

This morning I returned to the house from the service and together with my children and my wife we ​​were going to go to our plot for the weekend.

Ten kto mnie zna wie, że na tyłku nie usiedzę, więc zaproponowałem mojemu pierworodnemu pieszą wyprawę i wspólne łowy na pokemony 😀, żonka miała wyruszyć autem z resztą ferajny, prowiantem i bagażami.

Who knows me knows that I will not sit on my ass, so I offered my firstborn a hiking trip and joint hunting for pokemons 😀, my wife was to go by car with the rest of the gang, provisions and luggage.
W planie na popołudnie był obiad w postaci grilla. Jak postanowiłem tak zrobiłem, podróżowaliśmy przez parki i zacienione miejsca bo słońce nieźle skwarzyło, w między czasie oprócz skwaru złapał nas lekki deszczyk ale fajnie się razem bawiliśmy.

The plan for the afternoon was a barbecue dinner. As I decided to do so, we traveled through parks and shaded places because the sun was scorching well, in the meantime, apart from the heat, a light rain caught us, but we had fun together.


Lubię spędzać czas z dzieciakami nawet jeśli jestem potem wrąbany. Gdy dotarliśmy na działkę, żonka podjechała na parking z maluchami a ja z synem poszliśmy przywieźć wszystkie rzeczy wózkiem transportowym.

I like spending time with kids, even if I'm screwed up afterwards. When we got to the plot, my wife drove to the parking lot with the little ones, and my son and I went to pick up all the things in a transport trolley.

Niedługo potem nawiedziła nas kuzynka żonki z synkiem, zrobiliśmy wspólnie grilla, pobawiłem się trochę z dzieciakami a potem zająłem się naprawą napędu w kosiarce.

Soon after, our wife's cousin and son visited us, we made a barbecue together, I played a bit with the kids and then I started to repair the drive in the mower.

Trochę pogrzebałem napęd naprawiłem ale coś zaczęło stukać więc musiałem zrobić sobie spacer do warsztatu po olej do silnika. W sumie oddaliłem 3x trasę z domu na działkę więc norma kroków dawno zaliczona.

I repaired the drive a bit but something started to knock so I had to take a walk to the workshop for engine oil. In total, I distanced 3 times the route from the house to the plot, so the norm of steps has long been passed.

Ostatecznie po powrocie z olejem, trochę przelałem olej i musiałem go przepalić na szczęście nic nie popsułem i wszystko działa jak trzeba . Wieczorem zaliczyliśmy ognisko, śpiew i tańce u teściów za płotek.

Finally, after returning with the oil, I spilled the oil a little and had to burn it, luckily I didn't break anything and everything works as it should . In the evening we had a bonfire, singing and dancing at my in-laws behind the fence.


Fajnie czasem się tak powygłupiać, chyba czad zabrać żonkę na dyskotekę

It's fun to fool around like this sometimes, maybe take your wife to a disco


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


16/06/2022
46898
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Walking, Yard Work0
0
0.000
2 comments
avatar

Manually curated by EwkaW from the @qurator Team. Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 65.925 AFIT tokens for your effort in reaching 46898 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.96% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000