Day after day / Dzień za dniem / My Actifit Report Card: June 15 2022

Dziś o poranku dostałem telefon z jednostki z informacją, że ściągają mnie z dyżuru domowego na służbę.

This morning I got a call from the unit saying that they were pulling me from home duty to duty.


Z rana żonka poszła do pracy, a ja musiałem odprowadzić maluch do żłobka i przedszkola więc pierwszy marsz zaliczyłem po 6 rano idąc z dziećmi a następnie na jednostkę.

In the morning my wife went to work, and I had to take the toddler to the nursery and kindergarten so I made the first march after 6 am going with the children and then to the unit.

Do godziny 8 rano miałem już na liczniku koło 10000 tysięcy kroków. W związku z moim dyżurem, żonka musiała zmienić nieco swój grafik i zerwać się z pracy o 13 żeby odebrać maluchy i zawieźć Alexa na hipoterapie.

By 8 a.m. I already had about 10,000,000 steps on the counter. Due to my duty, my wife had to change her schedule a bit and get out of work at 1 p.m. to pick up the little ones and take Alex to hippotherapy.

Mi w międzyczasie pyknęło trochę wyjazdów, zrobiliśmy sobie też ćwiczenia na zmianie więc cały czas byłem w ruchu. W międzyczasie, żona zdała mi fotorelację z hipoterapii, potem miała dalej urwanie głowy bo musiała zrobić zakupy do domu, bo w lodówce gościło już światło.

In the meantime, I had some trips, we also did exercises on the shift so I was on the move all the time. In the meantime, my wife gave me a photo report from hippotherapy, then she had torn off her head because she had to do shopping for home, because there was already light in the fridge.


Po zakupach musiała jeszcze odebrać Sarę z zielonej szkoły więc do domu dotarła dopiero koło 18 a wyszła z niego koło 5 rano. Potem chyba szybko padła bo koło 20 nie było już z nią kontaktu, w sumie zrozumiałe, po maratonie pierwszych zmian zaczynanych o poranku i natłoku domowych spraw.

After shopping, she still had to pick up Sarah from the green school, so she didn't get home until about 6 p.m. and left it around 5 a.m. Then she probably fell quickly because around 20 there was no more contact with her, understandably, after a marathon of the first changes started in the morning and a multitude of household matters.

Ja też się nie oszczędzałem dzień wcześniej zamiast odpocząć po służbie, ogarnąłem pranie, zmywanie i obiadek dla rodzinki, poszedłem na zebranie związkowe, odebrałem maluch od teściowej, która zgarnęła je z przedszkola i żłobka wracając z pracy.

I also did not spare myself the day before instead of resting after duty, I embraced laundry, washing and dinner for the family, I went to the union meeting, I picked up the toddler from my mother-in-law, who scooped him up from kindergarten and nursery returning from work.

Dziś też od świtu biegam jak poparzony, wieczór nie okazał się łaskawszy bo był wyjazd za wyjazdem może chociaż noc przyniesie chwilę wytchnienia, przed kolejnym zwariowanym dniem. Pozdrowionka dla wszystkich wariatów.

Today I also run like a burnt from dawn, the evening did not turn out to be kinder because there was a trip after a trip maybe at least the night will bring a moment of respite, before another crazy day. Greetings to all the crazy people.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15/06/2022
15523
Daily Activity, Walking0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 63.9225 AFIT tokens for your effort in reaching 15523 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.15% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000