Rzeczywistość / Reality / My Actifit Report Card: May 31 2022

No i wracamy do naszej normalnej rzeczywistości, wiadomo że powrót po cudownej wyprawie z rodziną, beztroskim życiu przez kilka dni, nie martwieniu się o finanse i codzienne problemy, nie myśleniu o pracy. To naprawdę fajne uczucie, ale dzień w który wracamy do normy i o tym wszystkim myślimy jest już dziś.

And we return to our normal reality, it is known that returning after a wonderful trip with family, carefree life for a few days, not worrying about finances and everyday problems, not thinking about work. It's a really cool feeling, but the day we get back to normal and think about it all is today.Odwiezienie dzieciaczków do szkół, przeliczenie wydatków, domowe obowiązki, żonka poszła już do pracy więc wszystko na mojej głowie, aż do wieczora kiedy wróci.

Taking the kids to school, calculating expenses, household chores, my wife has already gone to work so everything is on my head, until the evening when she returns.

Ale fajnie jest sobie przypomnieć dobrą zabawę i miły czas jaki się spędziło z rodzinką. A najbardziej ich miny z atrakcji jakie zobaczyły i miały przyjemność skorzystać. Ale czas idzie do przodu i trzeba też myśleć o codziennych rzeczach , które na powrót mamy na głowie.

But it's fun to remember the fun and nice time you spent with your family. And most of all their faces from the attractions they saw and had the pleasure to use. But time is moving forward and you also have to think about the everyday things that we have on our minds again.
Chociaż przy moich cudownych maluchach, jest to dużo mniej bolesne, potrafią one jednym słowem naprawdę wszystko zamienić w przyjemny czas. Dla przykładu, jak byli w szkole musiałem trochę się nachodzić, żeby pozałatwiać sprawy u klientów od ogrodów i byłem wykończony , a jeszcze czekała mnie wizyta z Alexem na rehabilitacji mowy, a tu kiedy go odebrałem przytulił mnie i powiedział że jestem najcudowniejszym tatusiem na całym świecie, a najlepsze jest to że powiedział to bez żadnych pomyłek w wymowie, chociaż jest to dla niego trudne się nie pomylić , albo zamienić jakieś słowo na inne, jaki byłem szczęśliwy. Jedno jego zdanie a całe zmęczenie zniknęło, uśmiech na twarzy, a jaka radość i duma z malca że powiedział to jeszcze z dużą dokładnością. To jest właśnie to jedna ich wypowiedź może zmienić całą rzeczywistość jak w bajce.

Although with my wonderful little ones, it is much less painful, they can in one word really turn everything into a pleasant time. For example, when they were at school, I had to go around a bit to get things done with garden clients and I was exhausted, and I was still waiting for a visit with Alex for speech rehabilitation, and here when I picked him up he hugged me and said that I am the most wonderful daddy in the whole world, and the best thing is that he said it without any mistakes in pronunciation, although it is difficult for him not to make a mistake , or to exchange some word for another, how happy I was. One of his sentences and all the fatigue disappeared, a smile on his face, and what joy and pride in the little one that he said it with great accuracy. This is what one of their statements can change the whole reality as in a fairy tale.

Jak mawiają wielcy fajnie było, ale się skończyło . Ale jeszcze tylko 23 dni i znowu mamy kolejną przygodę w planach. Więc teraz pozostaje o tym myśleć.

fun we did not visit the entire amusement park (so next year we will come here on vacation) at the end of the day my legs got off a little so I was relieved, I praised my wife for organizing this trip about the fact that after all we set off on a short trip to our cottage, and not to Wroclaw (certainly I would not be able to drive the route, after such an intense day). I greet you in a great mood, tired but happy, the joy of children and not to be valued.

As the great say it was cool, but it ended. But only 23 more days and again we have another adventure in the plans. So now it remains to think about it.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


31/05/2022
19865
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 99.0136 AFIT tokens for your effort in reaching 19865 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.07% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 31.1961 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000