Action / Akcja My Actifit Report Card: May 14 2022

avatar

Pokaże wam część samochodów ,które mamy na stanie:

I will show you some of the cars we have in stock:

GBA – Gaśniczy Beczka Autopompa

GBA - Fire Fighting Barrel Pump

GCBA – Gaśniczy Ciężki Beczka Autopompa

GCBA - Fire Fighting Barrel Heave Pump


SCDź – Specjalny Ciężki Dźwig

SCDź - Special Heavy Crane


GCBM – Gaśniczych Ciężki Beczka Motopompa

GCBM - Heavy Duty Barrel Fire Pump

GCPr - Gaśniczy Ciężki Proszek

GCPr - Fire-fighting Heavy Powder

To jest część samochodów, które są na mojej jednostce. Mamy ich więcej , zwłaszcza z powodu naszej specjalizacji Ratownictwa Technicznego .

This is the part of the cars that are on my unit. We have more of them, especially because of our Technical Rescue specialization.

A jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień na służbie trochę się działo, sporo działań w przypadku pożarów. O nie przy dzisiejszych temperaturach nie było trudno.

And as for today, there was a lot going on in the service, a lot of action in the event of fires. It was not difficult to get there at today's temperatures.


Wystarczy niedopałek papierosa, który przy obecnej suszy, braku wilgoci w powietrzy i dużym nasłonecznieniu, pożar jest prawie pewny.

A cigarette butt is enough, with the current drought, lack of air humidity and plenty of sunlight, a fire is almost certain.

Tak jak w przypadku samozapłonu kompostowników, z powodu dużej temperatury przy przerabianiu się odpadów biologicznych i znajdowania się przy nich np. Gałęzi nie jest trudno do zapalenia się. A ludzie potrafią jeszcze do kompostownika wysypać węgiel po grillu.

As in the case of self-ignition of composters, due to the high temperature when processing biological waste and the presence of branches, for example, it is not difficult to ignite. And people can still pour charcoal after the grill into the composter


Czasami brak wyobraźni, który prowadzi w najlepszym wypadku tylko do strat materialnych, jest dla mnie bardzo zaskakujący, po przecież żar wysypany na trawę nawet dopiero co skoszoną potrafi ją zapalić. Ponieważ wysusza ją w błyskawiczny sposób i używa wtedy jako paliwo do procesu spalania. A wystarczy tylko czasami pomyśleć.

Sometimes the lack of imagination, which leads at best only to material losses, is very surprising to me, because the heat spilled on grass, even just mown, can ignite it. Because it dries it quickly and then uses it as fuel for the combustion process. And you only need to think sometimes.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14/05/2022
21744
Photowalking, Walking, Yard Work0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 423.2056 AFIT tokens for your effort in reaching 21744 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.93% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
... and 16 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 357.5256 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000