[PL / ENG] Deszczowo / Rainy My Actifit Report Card: June 10 2024

Nowy tydzień przywitał się z nami w sposób mocno deszczowy. Mokro, fuj! Dawno jednak nie byłam z Dzidzią na babskim spacerku we dwie, więc dziarsko ubrałam się w kurtkę przeciwdeszczową, a ją w folię wózkową, i ruszyłyśmy.

The new week greeted us with heavy rain. Wet, yuck! However, it's been a long time since I went for a girls' walk with Baby, so I bravely put on a raincoat and put on a stroller cover, and we set off.

Moje młodsze dziecko zrobiło mi też zdjęcie, o.

My younger child also took a photo of me, here you go.

Mimo deszczu było o dziwo jakoś przyjemnie. Ciepło i rześko zarazem. Mała smacznie spała, a ja porobiłam parę zdjęć. Poniżej ujęcia z tego samego miejsca:

Despite the rain, it was surprisingly pleasant. Warm and fresh at the same time. The baby slept soundly and I took a few photos. Below are shots from the same place:

zoom 10x

zoom 3x

Normalny kąt

Normal angle

Szeroki kąt

Wide angle

Wiem, że dziedzina aparatów w smartfonach pognała do przodu, ale ja nie zamieniłabym się na aparat lepszy, a bez zoomu 10x. Taki zoom daje naprawdę niezłe możliwości, chociaż przyznaję, czasem te mocno przybliżone zdjęcia wychodzą nienajlepszej jakości. (Powyższe to zoom 10x, ale do tego mocno wykadrowany w obróbce, więc jest dodatkowe podwójne przybliżenie).

I know that the field of smartphone cameras has moved forward, but I wouldn't trade for a better camera without the 10x zoom. This zoom gives you really good possibilities, although I admit that sometimes these very zoomed-in photos are not of the best quality. (The above is a 10x zoom, but it is heavily cropped in processing, so there is an additional double zoom).

Potem po Bombla. Oznajmił, że kocha deszczyk! Chciał mnie namówić na spacer, ale nie chciałam się oddalać od domu, bo wiedziałam, że skończy się przemoczonymi butami i spodniami, więc chciałam móc szybko zawinąć, jak zrobi mu się zimno. I miałam rację, bo Bombelek, który doskonale potrafi omijać kałuże na rowerku, jak również przejeżdżać przez nie bez dotykania wody, tym razem postanowił radośnie chlaputać w każdej z nich. Pozwoliłam mu, bo po pierwsze, uśmiech Bombelka bezcenny, po drugie, taka aktywność to wsparcie odporności, a po trzecie - dzięki mojej przezorności mieliśmy bliziutko do domu i jak tyllko Bombel spostrzegł: zimno! natychmiast ruszyliśmy do domu przebierać się i wygrzewać.

Then get Bombel. He said he loved the rain! He wanted to encourage me to go for a walk, but I didn't want to go far from the house because I knew I would end up with soaked shoes and pants, so I wanted to be able to wrap him up quickly when he got cold. And I was right, because Bombelek, who is perfectly capable of avoiding puddles on his bike and riding through them without touching the water, this time decided to happily splash in each of them. I let him because, firstly, Bombel's smile is priceless, secondly, such activity supports immunity, and thirdly - thanks to my foresight, we were very close to home and as soon as Bombel noticed: it was cold! We immediately went home to change and warm up.

@moniqwashere pomimo różnych etapów w życiu, tak naprawdę nasza sytuacja niemal niczym się nie różni :D

@moniqwashere despite different stages in life, in fact our situation is almost the same :D


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20240611t062004845z)_


10/06/2024
10951
Daily Activity


0
0
0.000
4 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 67.6375 AFIT tokens for your effort in reaching 10951 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.96% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000
avatar

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You got more than 3750 replies.
Your next target is to reach 4000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000
avatar

Wow pero que fotos tan hermosas, ese lugar se ve genial para dar un buen paseo

0
0
0.000