[PL / ENG] My Actifit Report Card: March 27 2024

avatar

Środa z kolei była dniem bardzo ciężkim.
Po nieprzespanej nocy (obudziłam się o 1 i szlus) czułam się fatalnie, a musiałam rano pojechać na wizytę do laryngologa w Luxmed, planowałam podejść do innej placówki Luxmed po odbiór płyty z rentgenem, i musiałam jeszcze podjechać do RCKiK na codwutygodniowe badania krwi.

Wednesday was a very hard day.
After a sleepless night (I woke up at 1 am) I felt terrible, and in the morning I had to go to see an ENT specialist at Luxmed, I was planning to go to another Luxmed facility to pick up an X-ray disc, and I also had to go to RCKiK for biweekly blood tests.

Myślałam poprzedniego dnia, że zabiorę Bombla ze sobą, wszak to jego wizyta u laryngologa. Ale pisałam wcześniej z lekarzem, i powiedział, że zasadniczo mogę sama podjechać na konsultacje, bo on już Bombelka zbadał, więc szczęśliwie nie postawiłam wszystkiego na jedną kartę i nie odwołałam żłobka na ten dzień. Bo rano wstałam jak zombie i szczerze mówiąc w tym trybie wolałam to wszystko pozałatwiać sama, niż z żywiołowym 3-latkiem. Zwłaszcza, że czułam się tak, że trochę bałam się za kierownicą usiąść.
Choć w aucie było całkiem spoko.
Stanowczo gorzej było idąc.
Niby zaparkowałam blisko - bo tego dnia Strefa Kultury szczęśliwie była wolna - ale ledwo się dowlekłam do przychodni. Drugą placówkę, tą z płytą z rentgenem, pominęłam w realizacji. Czułam, że jak tam pójdę, to już na pewno urodzę po drodze. Czułam skurcze i twardnienie brzucha, marzyłam tylko o tym, żeby jak najprędzej wrócić do domu i się położyć.

The previous day I thought that I would take Bombel with me, after all, it was his visit to the otolaryngologist. But I wrote to the doctor earlier, and he said that I could basically go to the consultation myself, because he had already examined Bombelka, so luckily I didn't put everything on one card and canceled the nursery for that day. Because in the morning I got up like a zombie and, to be honest, in this mode I preferred to handle it all myself rather than with an exuberant 3-year-old. Especially since I felt like I was a little afraid to get behind the wheel.
Although it was quite cool in the car.
Walking was definitely worse.
I parked close by - because luckily the Culture Zone was free that day - but I barely made it to the clinic. I omitted the second facility, the one with the X-ray disc. I felt that if I went there, I would definitely give birth on the way. I felt cramps and hardening in my belly, and I only dreamed of going home as soon as possible and lying down.

Nie zrobiłam zdjęcia .KTW ani niczego po drodze, bo ileż można te same kadry łapać, poza tym naprawdę walczyłam z odruchami porodowymi i ani mi nie było w głowie robienie zdjęć. Jedyne foto z tej dość ciężkiej wyprawy powstało więc w aucie, już w drodze powrotnej do domu, po badaniach w RCK. I jak to z auta - kadr jest zasłonięty billboardami, latarniami, autami, światłami. A uznałam, że tak ładnie to drzewko kwieciste wygląda na tle tych zabudowań. Postanowiłam więc sprawdzić jak poradzi sobie z tym sztuczna inteligencja google. Efekt u góry, hehe. Oryginał poniżej. Ciekawe, jak poradziłby sobie z takim problemem nowy Samsung z tym ichniejszym AI. Może wypróbuję u znajomego w najbliższym czasie.

I didn't take a photo of .KTW or anything along the way, because you can capture the same frames so many times, and besides, I was really struggling with the birth reflexes and I didn't even think about taking photos. The only photo from this rather difficult trip was taken in the car, on the way back home, after the tests at the RCC. And as it happens from a car - the frame is covered with billboards, street lamps, cars, lights. And I thought that this flowering tree looked so nice against the background of these buildings. So I decided to check how Google's artificial intelligence would handle it. Effect above, hehe. Original below. I wonder how the new Samsung with its less AI would deal with such a problem. Maybe I'll try it with a friend's phone soon.

W domu jak się położyłam, tak uznałam, że już nie wstanę, nie ma opcji. Nie pójdę po Bombla, zwłaszcza, że tego dnia był z rowerkiem w żlobku, a nie hulajką, więc +10 do szybkości. Wezwałam na ratunek męża, szczęśliwie tego dnia akurat mógł zerwać się wcześniej. Ku mojemu zdumieniu, zamiast zrobić standardowy pożłobkowy spacerek (średnio trwającego od 40 minut do półtorej godziny), w trymiga wrócili do domu! Bombel mianowicie oznajmił, że skoro Mama Asia źle się czuje, to on pędzi ją przytulić! <3 <3 <3

At home, when I went to bed, I decided that I wouldn't get up again, there was no option. I won't go get Bombl, especially since that day he was with a bike in the nursery, not a scooter, so +10 to speed. I called my husband to help, luckily he was able to get up early that day. To my surprise, instead of taking a standard post-nursery walk (on average lasting from 40 minutes to an hour and a half), they returned home in no time! Bombel announced that since Mama Asia is not feeling well, he rushes to hug her! <3 <3 <3


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20240328t090417694z)_


27/03/2024
7731
Daily Activity


0
0
0.000
2 comments
avatar

Manually curated by ewkaw from the @qurator Team. Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

Did you know that Actifit team has shared our growth plans for 2024, and we need your support by voting to our proposal?
Quick links to vote below. Thank you!
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpgCongrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 71.7416 AFIT tokens for your effort in reaching 7731 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.98% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 7.6866 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000