[PL / ENG] Porada fotograficzna / Photo advice My Actifit Report Card: May 28 2023

Niedzielę spędziliśmy ultra przyjemnie, bo rano poszliśmy na przejażdżkę rowerową, z której wszyscy troje byliśmy bardzo zadowoleni, a potem pojechaliśmy do Babci i Dziadka, świętować tam babciny dzień mamy.

We spent Sunday very pleasantly, because in the morning we went for a bike ride, which all three of us were very happy about, and then we went to Grandma and Grandpa's to celebrate grandma's mother's day there.

Piękne mamy zakątki tu na naszym śląsku, lasy, woda, zieleń, zapachy, stukanie kukułki w oddali... och!

We have beautiful corners here in our Silesia, forests, water, greenery, smells, the sound of a cuckoo in the distance... oh!

Jako poważną wadę mogę wskazać jedynie to, że tyle tu wzniosów. Ja rozumiem, że wyżyna śląska, ale czy ta wyżyna nie mogłaby być trochę bardziej płaska? ;) Przejechaliśmy raptem 17 km, ale pod jedną z górek musiałam po prostu wepchnąć rower, bo po prostu nie miałam siły na nią wjechać. Gdzie te czasy, kiedy całe dnie spędzało się na siodełku. Trzeba by odbudować kondycję.

As a serious disadvantage, I can only point out that there are so many rises here. I understand that the Silesian Upland, but couldn't this upland be a little flatter? ;) We drove only 17 km, but I had to push the bike under one of the hills, because I just didn't have the strength to climb it. Where are those times when you spent all day in the saddle. You would need to regain your fitness.

Co zaś do porady fotograficznej... cudne widoki, ale te zdjęcia jakieś takie... mdłe? I te mazy na zdjęciu z rowerem?? Cóż, porada jest prosta: dbajcie o czystość obiektywów :D Moje były chyba czymś umazane i stąd zdjęcia średniawka.

As for the photographic advice ... wonderful views, but these photos are so ... bland? And those smudges in the photo with the bike?? Well, the advice is simple: keep your lenses clean :D Mine were probably smeared with something and hence the photos are average.

Poniżej dwa zdjęcia tej samej kępki krzewów na wodzie. Po zrobieniu pierwszego spojrzałam wreszcie na obiektywy i zobaczyłam, jakie są ubrudzone. Drugie zdjęcie - po przetarciu. Jasne, są smugi od słońca, ale te mi się akurat podobają ;) natomiast cała kolorystyka i głębia nieco lepsza po nawet prowizorycznym przetarciu obiektywów rąbkiem koszulki.

Below are two photos of the same bunch of bushes on the water. After taking the first one, I finally looked at the lenses and saw how dirty they were. Second photo - after wiping. Sure, there are streaks from the sun, but I like these ;), while the whole color scheme and depth are a bit better after even a provisional wiping of the lenses with the hem of the shirt.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230529t074113395z)_


28/05/2023
12520
Cycling, Daily Activity


0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 76.645 AFIT tokens for your effort in reaching 12520 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.89% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 76.645 AFIT tokens for your effort in reaching 12520 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.88% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000