[PL / ENG] My Actifit Report Card: May 14 2023

Spotkała mnie wczoraj niebywała przyjemność, mianowicie miałam okazję skorzystać z profesjonalnego tonowania i zabiegu pielęgnacyjnego na włosy w salonie fryzjerskim, w którym jest tak jakby bardzo luksusowo. Włosy jak nowe - serio! A przy okazji jest i parę fotek Katowic do raportu.

Yesterday I had an incredible pleasure, namely I had the opportunity to take advantage of professional toning and hair care treatment in a hairdressing salon, where it is as if very luxurious. Hair like new - seriously! And by the way, there are also some photos of Katowice for the report.

Taka szklarnia z roślinkami przy dworcu, proszę.

A greenhouse with plants at the station, here you go.

Spotkała mnie jednakowoż także i niebywała przykrość, mianowicie próba ogarnięcia projektu na zaliczenie z zajęć, które odbyły się podczas moich wakacji w Turcji, a zatem byłam na nich nieobecna. Za cholerę nie byłam w stanie z tych lichych slajdów prezentacji wydumać, o co chodzi w zadaniu, a jako że czas miałam raptem do niedzieli do północy, nie było też zbytnio czasu na analizowanie całej biblioteki pysparka. Koszmar. I pomyśleć, że płacę za te studia, i prosiłam o link do zajęć grupy równoległej, żeby jako wolny słuchacz pobyć sobie na tych zajęciach. Odmówiono mi, bo "obecność nie jest obowiązkowa, tylko zaliczenie zadań". Ciekawe, jak ma je zrobić w tak krótkim czasie ktoś, kto nie był na zajęciach?

However, I also experienced an incredible annoyance, namely an attempt to deal with a project for a classes that took place during my holidays in Turkey, and therefore I was absent from them. Damn, I couldn't figure out what the quest was about from the crappy presentation slides, and since I only had until midnight on Sunday, there wasn't much time to analyze the entire pyspark library either. Nightmare. And to think that I am paying for these studies, and I asked for a link to the parallel group classes, so that I could stay in these classes as a silent student. I was refused because "attendance is not mandatory, only passing tasks". I wonder how someone who hasn't been to class is supposed to do it in such a short time?


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230515t070714559z)_


14/05/2023
5946
Daily Activity


0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 56.6175 AFIT tokens for your effort in reaching 5946 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.92% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000