[PL / ENG] Dzień 3 - Piękny zachód słońca / Day 3 - Beautiful sunset My Actifit Report Card: May 7 2023

Dzień rozpoczęliśmy jak co dzień od pysznego śniadania, tym razem jednak zamiast wypić kawę w restauracji śniadaniowej poszliśmy na górny taras, do lobby baru. O tak, kawa tu jest lepsza.

We started the day as usual with a delicious breakfast, but this time instead of drinking coffee in the breakfast restaurant, we went to the upper terrace, to the lobby bar. Oh yes, the coffee here is better.

Poszliśmy też na plażę na chwilę, ale tu muszę przyznać, że po prostu zmarzłam, pomimo pełnego słońca. Wiał wiatr, który był przyczyną tych fajnych latawców, ale który jednakowoż jednak był diablo zimny. Szybko uciekliśmy do części basenowej, bo tam mogliśmy się choć trochę schronić przed tym wiatrem.

We also went to the beach for a while, but here I have to admit that I was just cold, despite the full sun. The wind was blowing, which was the cause of these cool kites, but which was nevertheless cold as hell. We quickly escaped to the swimming pool part, because there we could at least take shelter from the wind.

Nie jestem z siebie dumna, ale skorzystałam dziś z oferty ciemiężcy dzikich zwierząt. Zwykle unikałam takich atrakcji, a tu tym razem... Chciałam, żeby Bombel mógł obejrzeć tą cudną papugę z bliska. I tak, skrzeczał do niej radośnie i z podziwem, więc z jednej strony było warto, a z drugiej wolę nie myśleć, co zrobili z jej skrzydłami, żeby nie uciekała.

I'm not proud of myself, but I took advantage of the wild animal oppressor's offer today. I usually avoided such attractions, but this time... I wanted Bombel to be able to see this wonderful parrot up close. And yes, he squawked at her happily and admiringly, so on one hand it was worth it, and on the other I hate to think what they did to her wings to keep her from running away.

Na basenie było cieplej niż na plaży, ale i tak moja miłość do upałów jeszcze nie została w pełni zaspokojona. Za to po powrocie do pokoju na Bombla czekała taka niespodzianka od pokojówek - jego osobisty Luluś na instalacji z ręczników - fale i statek.

The pool area was warmer than the beach, but still my love for the heat has not yet been fully satisfied. However, after returning to the room, there was such a surprise for Bombel from the maids - his own Luluś on the installation made of towels - waves and a ship.

No a wieczorem, po kolacji, wróciliśmy na plażę. Tym razem wiatr już był uspokojony i było bardzo przyjemnie, a do tego ten zachód słońca! No popatrzcie tylko.

Well, in the evening, after dinner, we went back to the beach. This time the wind was calm and it was very nice, and this sunset! Well, just look.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230508t050513053z)_


07/05/2023
25278
Daily Activity


0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 65.605 AFIT tokens for your effort in reaching 25278 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.94% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000