[PL / ENG] My Actifit Report Card: March 6 2023

image.png

Nowy tydzień zaczęliśmy od porannego telefonu do przychodni, gdzie ku mojemu zdumieniu nie usłyszałam spodziewanego "Przykro mi, termin dopiero na jutro", a "Czy da pani radę być za pół godziny?". Szybkie ubieranie, dwie dzikie awantury (1. "Chcę teraz siedzieć na moim krzesełku i bawić się obrazkami!", 2. "Nie chcę do wózka, chcę na nóżkach!") i już byliśmy w przychodni. Kolejna awanturka na miejscu (3. "Nie chcę siedzieć pod gabinetem, chcę biegać po schodach góra-dół!") i już, szczęśliwa Mama ze zwolnieniem do piątku i przeradosny Bombelek mogli wyjść na mini spacer, zwieńczony, a jakże, awanturą numer cztery (4. "Nie chcę już do wózka, chcę dłużej na nóżkach!").

We started the new week with a morning call to the clinic, where, to my surprise, I didn't hear the expected "I'm sorry, the next available date is tomorrow", but "Will you be able to be there in half an hour?". Quick dressing, two wild fights (1. "I want to sit on my chair now and play with pictures!", 2. "I don't want to use a stroller, I want to go on my feet!") and we were already at the clinic. Another brawl on the spot (3. "I don't want to sit in front of the office, I want to run up and down the stairs!") and that's it, happy Mom with a sick leave until Friday and the hilarious Bombel could go out for a mini walk, crowned, of course, with brawl number four (4. "I don't want to be in a stroller already, I want to be on my feet longer!").

image.png

Taaaaak, to moje niezwykle spokojne i miłe dzieciątko dało mi dziś rano popalić :D Zniosłam to wszystko ze stoickim spokojem - dużo gorzej natomiast na moje nerwy zadziałało to białe gówno, które zdążyło sobie serdecznie napadać.

Yeah, my extremely calm and nice baby gave me a hard time this morning :D I endured it all stoically - much worse, however, was the white shit, which managed to fell down, and worked much worse on my nerves.

image.png

Poszliśmy zerknąć na naszą tegoroczną choinkę, tzn. ja zerknęłam, bo Bombel, wyczerpany awanturami, zasnął w przeciągu półtorej minuty od wejścia do wózeczka.
Rośnie sobie, zieloniutka i niezłomna.

We went to look at our this year Christmas tree, I mean I looked, because Bombel, exhausted by all the fuss before, fell asleep within a minute and a half of getting into the pram.
The tree grows up, green and steadfast.

image.png

Finisz dnia to moja wizyta u lekarza. Przed gabinetem trzęsłam się jak osika. Na szczęście, nerwy okazały się chyba niepotrzebne - profesor nie dostrzega na wynikach wznowy, oczywiście temat wymaga wciąż kontrolowania, ale wszystko wskazuje na to, że nie czeka mnie w najbliższym czasie powrót do szpitala. Całe szczęście!
A na zdjęciu okładkowym i sąsiednim wieża, sąsiadująca z gabinetem, w otoczeniu bloczków i komina kopalnianego. Taki tam, katowicki krajobrazik.

The end of the day is my visit to the doctor. I was shaking like a leaf outside the office. Fortunately, the nerves turned out to be unnecessary - the professor does not see a recurrence in the results, of course the subject still needs to be monitored, but everything indicates that I will not be returning to the hospital in the near future. Lucky me!
And in the cover photo and in the adjacent photo there is a tower, next to the clinic, surrounded by blocks and a mine chimney. Such a Katowice landscape.

image.png


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230307t091648252z)_


06/03/2023
8047
Daily Activity


0
0
0.000
6 comments
avatar

Is everything okay with you Asia? Baby is growing so first, I remember when I saw him for the first time, he was crawling and now he can run... Time flies...

0
0
0.000
avatar

Honestly, I have been better, but I hope it will be better again soon.
Yes my baby is quite a big boy now ♥ you would not recognize him! He starts to speak already and he is all sweetness (even when he makes fuss about something 🤣)
Thank you! 🌻

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 68.7625 AFIT tokens for your effort in reaching 8047 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.95% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000
avatar

Hey @asia-pl! Great seeing your actifit report! Now is the time to support actifit's growth and services on hive blockchain.
Please vote for our DHF proposal via link here

0
0
0.000