[PL / ENG] EurocentrumMy Actifit Report Card: March 1 2023

Los zawiódł nas wczoraj do Eurocentrum, mieszczącego się w Katowicach. Skrzętnie wykorzystałam tę okazję, żeby zrobić parę zdjęć nowoczesnej architektury biznesowej.

Fate led us yesterday to Eurocentrum, located in Katowice. I took advantage of this opportunity to take some photos of modern business architecture.

Eurocentrum to miejsce, które niegdyś było odwiedzane przeze mnie dość często, mianowicie codziennie od poniedziałku do piątku. Ah, te zamierzchłe czasy, kiedy pracowało się 100% z biura ;)

Eurocentrum is a place that used to be visited by me quite often, namely every day from Monday to Friday. Ah, those ancient times when you worked 100% from the office ;)

Ogólnie, to są to zwykłe biurowce, nic specjalnego. Ale całkiem nieźle mi się tam pracowało przez te pierwsze lata zaraz po studiach.

In general, these are ordinary office buildings, nothing special. But I had a pretty good time working there for the first few years right after college.

Pokusiłam się też o jedno zdjęcie wnętrza - i trochę je edytowałam, na wskutek inspirującego hashtagalek z instagrama https://www.instagram.com/hashtagalek/. Lustrzane odbicie i filtry, wszystko w darmowej aplikacji Polish, zrobione w przeciągu 3 minut. Alek używa Lightroomu, ale mnie denerwuje to, że tylko część opcji jest darmowa, a cena subskrypcji jest moim zdaniem zbyt wysoka. W Polishu mam wszystko za darmo, czasem przy bardziej zaawansowanej edycji muszę obejrzeć jedną reklamę.

I was also tempted to take one photo of the interior - and I edited it a bit, as a result of inspiring hashtags from instagram https://www.instagram.com/hashtagalek/. Mirror and filters, all in the free Polish app, done in 3 minutes. Alek uses Lightroom, but it annoys me that only some options are free and the subscription price is too high in my opinion. In Polish I have everything for free, sometimes with more advanced editing I have to watch one ad.

Zdjęcie oryginalne, dla porównania, poniżej.

Original photo, for comparison, below.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230302t084036384z)_


01/03/2023
10575
Aerobics, Daily Activity


0
0
0.000
4 comments
avatar

This post has been manually curated by @bhattg from Indiaunited community. Join us on our Discord Server.

Do you know that you can earn a passive income by delegating to @indiaunited. We share more than 100 % of the curation rewards with the delegators in the form of IUC tokens. HP delegators and IUC token holders also get upto 20% additional vote weight.

Here are some handy links for delegations: 100HP, 250HP, 500HP, 1000HP.

image.png

100% of the rewards from this comment goes to the curator for their manual curation efforts. Please encourage the curator @bhattg by upvoting this comment and support the community by voting the posts made by @indiaunited.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 75.505 AFIT tokens for your effort in reaching 10575 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.01% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000
avatar

Hey great seeing your actifit report! Now is the time to support actifit's growth and services on hive blockchain.
Please vote for our DHF proposal via link here

0
0
0.000