[PL / ENG] Bajka nad Rozlewiskiem / A fairy tale over the Pool My Actifit Report Card: January 20 2023

Wróciła zima - ale ta taka całkiem fajna, z idealną ilością śniegu, żeby wszystko było równomiernie przykryte, świat nabrał tego baśniowego charakteru, a jednocześnie, żeby dało się po ludzku wózkiem przejechać ;)

Winter is back - but this time it is the pretty cool one, with the perfect amount of snow, so that everything is evenly covered, the world has gained this fairy-tale character, and at the same time, so that you can ride a pram easily ;)

Nad Rozlewiskiem cisza, spokój. Czy naprawdę? O, jednak nie! Właśnie mknie koło mnie zimowy rowerzysta.

Peace and quiet over Pool. Isn't it? Oh, but no! A winter cyclist is speeding past me.

Oprócz tego spacerowiczów jak na lekarstwo. A jest już dobrze po 15tej, więc wiele osób skończyło pracę. W Biedronce były dzikie tłumy. Tu, kilkadziesiąt metrów dalej - prawie nikogo.

Beside one cyclist, almost no walkers. And it's well after 3 pm, so many people have finished their work. There were wild crowds in Biedronka store. Here, a few dozen meters away - almost no one.

Odważyłam się zajść nad Rozlewisko, pomimo że wracaliśmy właśnie od lekarza - z diagnozą kolejnego zapalenia ucha i receptą na kolejny antybiotyk. Mimo wszystko jednak, mieliśmy dość długą przerwę od zapalenia ucha, więc może kuracja laryngologiczna przynosi jakieś efekty. Poza tym Bombel zapewniał, że czuje się dobrze, i był bardzo ciepło opatulony.

I dared to go to Valley, even though we were just coming back from the doctor - with another diagnosis of otitis and a prescription for another antibiotic. Nevertheless, we had quite a long break from otitis, so maybe the ENT treatment brings some effects. Besides, Bombel said he was fine and was wrapped up very warmly.

I co najważniejsze, było naprawdę niesłychanie przyjemnie. W ciepłym mieszkaniu było mi jakoś zimno i nie miałam ochoty ruszać się z domu na krok, a na zewnątrz okazało się, że nie tylko jest bajkowo i ładnie, ale w dodatku... całkiem ciepło, jak na 0 stopni to tylko możliwe. Nie było wiatru, a powietrze dość suche, więc odczuwalna temperatura była naprawdę zachęcająca.

And most importantly, it was really incredibly enjoyable. In a warm apartment, I was somehow cold and I didn't want to leave the house for a step, and outside it turned out that not only is it fabulous and nice, but also... quite warm, as it is possible at 0 degrees. There was no wind and the air was quite dry, so the felt temperature was really inviting.

Kaczuchy też były zadowolone i pływały sobie niespiesznie, leniwie.

The ducklings were also happy and swam unhurriedly, lazily.

Szybkie przejście i powrót na osiedle, do domu. Leczymy się dalej.
Taka zima jednak może sobie trochę być (byle nie za długo).

Quick transition and return to the estate, home. We continue to recovery.
Such a winter, however, can last for couple days (but not too long).


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230121t073521346z)_


20/01/2023
9801
Walking


0
0
0.000
4 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 59.965 AFIT tokens for your effort in reaching 9801 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.95% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000
avatar

i taka w której buty po powrocie z górskiej wycieczki są idealnie czyste ;-)

0
0
0.000
avatar

Tak! Ba, nawet zaschłe błoto z ubiegłych dni zniknęło 😁

0
0
0.000