[PL / ENG] Noworoczny spacer po lesie / New Year's walk in the forest My Actifit Report Card: January 1 2023

avatar
(Edited)

Nowy Rok to dość ciężki dzień dla wielu osób. Dla mnie też łatwy nie był, bo po jakichś 3 godzinach mojego snu Bombel zarządził pobudkę. W porze przedobiedniej ze zdumieniem znalazłam w sobie jednak siły, aby zamiast na drzemkę udać się na spacer do lasu.

The New Year is a pretty hard day for many people. It was not easy for me either, because after about 3 hours of my sleep, Bombel ordered a wake-up call. Before dinner, however, I was surprised to find the strength to go for a walk in the forest instead of taking a nap.

Las podczas bezśnieżnej zimy nie należy do moich ulubionych miejsc na świecie, o czym już zresztą tu kiedyś marudziłam. Tym razem też nie było inaczej, gołe kikuty strzelające w niebo, masa martwych liści na ziemi. Ale! jednak nie do końca było tak samo, bo ciepłe promienie słońca sprawiały, że las był już niemal... wiosenny!

The forest during a snowless winter is not one of my favorite places in the world, which I have complained about before. This time was no different, bare stumps shooting up into the sky, a mass of dead leaves on the ground. But! however, it was not quite the same, because the warm rays of the sun made the forest almost... spring!

Chwilami było naprawdę niezwykle przyjemnie. Aura znowu skutecznie oszukała mój organizm, który zaczął już trochę podskakiwać z radości, że wiosna. Strach pomyśleć, co poczuły te wszystkie rośliny leśne (i nie tylko leśne). Jak teraz zaczną kwitnąć beztrosko, a potem przyjdą siarczyste mrozy, to będzie niewesoło.

It was really enjoyable at times. The aura successfully deceived my body again, which started jumping a bit with joy that spring was here. It's scary to think what all those forest plants (and not only forest) felt. If they start to bloom carelessly now, and then the harsh frosts come, it will be sad.

Tak bardzo z jednej strony już chciałabym, żeby to była prawdziwa wiosna. Ale z drugiej wiem, że takie temperatury w styczniu są bardzo złe i mogą więcej szkody wyrządzić, niż korzyści. Więc pal licho moje endorfiny, niech no już ta wiosna przestanie oszukiwać świat, bo zginiemy marnie.

On the one hand, I wish it was real spring. But on the other hand, I know that such temperatures in January are very bad and can do more harm than good. So forget my endorphins, let this spring stop deceiving the world, because we will die miserably.

Pięknie, pięknie, aż na rower by się wsiadło...ah, żeby to już był marzec.

Beautiful, beautiful, until you get on a bike ... ah, if only it was already March.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230102t093650995z)_


01/01/2023
11627
Walking

Pierwotnie opublikowano na Mój blog. Blog na Hive napędzany przez dBlog.0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 74.9425 AFIT tokens for your effort in reaching 11627 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.94% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000