My Actifit Report Card: August 7 2022

20220807_190533.jpg

Kroków tyle, że aż wstyd, ale co poradzę?
Najpierw powrót z Ustronia, potem impreza pierogowa (tak, w mojej rodzinie robimy imprezy pierogowe 🥟 😂), potem szybkie wpadnięcie na działkę, i wreszcie do domu. W domu padłam, bo mało spałam zeszłej nocy. Byłam do tego stopnia zmęczona, że za cały spacer robiło dziś odebranie paczki z paczkomatu... Autem 😅

So few steps that it's a shame, but what can I do?
First, the return from Ustroń, then a pierogi party (yes, in my family we do pierogi parties 🥟 😂), then a quick hit on the plot, and finally home. I fell to the bed at home because I slept so little last night. I was so tired that picking up a parcel from the parcel locker for the whole walk ... By car 😅


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220808t105342784z)_


07/08/2022
3492
Daily Activity


0
0
0.000
0 comments