Poprawności w "Puciu" / Correctness in "Pucio"

avatar

Wczoraj zrobiłam małe odkrycie odnośnie książeczek o Puciu. Pożyczyłam jedną z biblioteki, i jako że przypadły nam do gustu, zamówiłam na Vinted używany zestaw 4 książeczek (w stanie idealnym). Zestaw ten jest jednak pierwszym wydaniem, a biblioteczna książka - drugim, poprawionym.
I co poprawiono?

Yesterday I made a little discovery about books about Pucio. I borrowed one from the library, and as we liked it, I ordered a used set of 4 books on Vinted (in perfect condition). This set is, however, the first edition, and the library book - the second, revised.
And what was changed?

20220726_091522.jpg

Pierwszą zmianą, jaką zauważyłam, był Bobo podczas śniadania. W nowej wersji zgodnie z nowymi wytycznymi żywienia je własnymi rączkami owoce. Mama miesza sobie kawę.
W starej wersji jednakże Bobo jest przez mamę karmiony łyżeczką i płacze. Opis nie pozostawia wątpliwości: "Bobo nie chce jeść i płacze".
Jest to bardzo ważna zmiana, przede wszystkim nie zmuszamy dzieci do jedzenia. Po drugie warto zachęcać do jedzenia samodzielnego. Jest to element na który zawsze zwracałam Bomblowi uwagę: Zobacz, Bobo sam je owocki!
Druga zmiana, to zupa Misi. Obecny trend żywienia to owsianki owocowe, a nie zupy mleczne, zwłaszcza z wątpliwej jakości płatkami. I tu też zawsze mówiłam Bomblowi: Zobacz, Misia je owsiankę na śniadanie, jak Ty!

The first change I noticed was Bobo at breakfast. In the new version, according to the new feeding guidelines, he eats fruit with his own hands. Mom is mixing her coffee.
In the old version, however, Bobo is spoon-fed by his mother and cries. The description leaves no doubt: "Bobo does not want to eat and is crying".
This is a very important change, first of all, we do not force children to eat. Secondly, it is worth encouraging children to eat by themselves. This is an element that I have always pointed out to the Baby: Look, Bobo eats fruit himself!
The second change is Misia's soup. The current nutrition trend is fruit porridge, not milk soups, especially with dubious quality flakes. And here, too, I always said to the Baby: Look, Misia eats porridge for breakfast like you!

20220726_091939.jpg

Kolejna zmiana to zakupy. W starej wersji Misia kupiła ciastko, w nowej a jakże - butelkę wody.

Another change is shopping. In the old version, Misia bought a cookie, in the new version - a bottle of water.

20220726_091826.jpg

I wreszcie ostatnia ważna zmiana na placu zabaw. W nowej wersji Pucio jedzie na rowerku w kasku, na co też za każdym razem zwracaliśmy uwagę, bo kask jest przecież bardzo ważny. W starej nie było kasku - tylko czapka.
Poza tym chłopiec w piaskownicy w nowej wersji zyskał okulary, ale to już zmiana mniej istotna.

And finally, one last important change to the playground. In the new version, Pucio rides a bicycle in a helmet, which we also paid attention to every time, because the bike helmet is very important. There was no helmet in the old one - just a hat.
In addition, the sandbox boy in the new version gained glasses, but this is a less important change.

Oprócz tego w nowej wersji czcionka jest większa. Ogólnie, szkoda, że nie wiedziałam, że są takie zmiany, gdybym wiedziała, to kupiłabym raczej nowy zestaw.

In addition, the font is larger in the new version. Overall, it is a pity that I did not know there were such changes, if I did, I would rather buy a new set.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220727t112224323z)_


26/07/2022
5003
Walking


0
0
0.000
5 comments
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 69.101 AFIT tokens for your effort in reaching 5003 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.01% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 13.3610 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000
avatar

Też mamy Pucia (syn ma teraz prawie 4 lata), starą wersję i zdecydowanie ją wolę z świetle przytoczonych przez Ciebie zmian. Z ciekawostek, rowerzyści w kaskach nawet o 40% częściej ulegają urazom niż ci bez (taki paradoks). Ciacho trzeba czasem zjeść, byle się przy tym dużo ruszać i nie żywić wyłącznie ciastkami. A dzięki zupom mlecznym, w mrocznych czasach komuny, wyrosłem na dużego i silnego (zjadałem je nawet kolegom z przedszkola, którzy ich nie lubili) ;)

0
0
0.000
avatar

Z ciachem się zgadzam bez dwóch zdań. Ale kask jednak myślę, że może uratować życie i jednak Bomblowi zakładamy :)

0
0
0.000
avatar

My zakładamy, gdy jeździ konno, na hipoterapii, to jest jednak na niego duża wysokość, ale na rowerku już niekoniecznie, zresztą nie potrafi jeździć szybko, trzeba go popychać ;)

0
0
0.000