[PL / ENG] Leniwe niedzielne przedpołudnie w Kato / Lazy Sunday morning in Kato My Actifit Report Card: April 3 2022

avatar

Dzisiaj przyszło mi zrobić za kierowcę do Katowic, a że Bombel smacznie zasnął w aucie, to postanowiłam przedłużyć mu drzemkę w formie najlepszej z możliwych - spacerowej. Obeszliśmy sobie część Śródmieścia - pomiędzy ulicami Wojewódzką, Reymonta, Powstańców, Plebiscytową i Jagiellońską.

Today I had to drive to Katowice, and as the Baby fell asleep in the car, I decided to extend his nap in the best possible form - walking. We walked around a part of a downtown - between Wojewódzka, Reymonta, Powstańców, Plebiscytowa and Jagiellońska streets.

image.png

Niebo było zachmurzone, ale co chwilę przebijał się soczysty, smakowity błękit. Nie mniej jednak było cholernie zimno. Wszystkie zdjęcia zrobione w rękawiczkach - całe szczęście, że można robić zdjęcia przyciskiem głośności.

The sky was overcast, but every now and then there was a juicy, tasty blue. Nevertheless, it was bloody cold. All photos taken with gloves on - fortunately you can take photos with the volume button.

image.png

Poniżej mural na Wojewódzkiej - Krystyny Bochenek, bardzo cenionej w Katowicach, która zmarła w Smoleńsku.

Below is a mural on the Provincial - Krystyna Bochenek, highly valued in Katowice, died in Smolensk.

image.png

A tu z kolei nieco inna forma ekspresji artystycznej.

And here, in turn, a slightly different form of artistic expression.

image.png

Widok na Urząd Marszałkowski. Dużo zaparkowanych samochodów, ale wokół cisza, spokój. Spotkałam tylko parę osób, leniwie wyprowadzających psa na spacer. Zaparkowane samochody należą do mieszkańców okolicznych kamienic - o tej porze w niedzielę nikt tu gorączkowo nie szuka miejsca parkingowego pod biurem, nikt nigdzie nie pędzi.

View of the Marshal's Office. Lots of parked cars, but peace and quiet around. I only met a few people who lazily walk the dog for a walk. The parked cars belong to the residents of nearby tenement houses - at this time on Sunday, no one is frantically looking for a parking space in front of the office, no one is rushing anywhere.

image.png

Piłsudzki na koniu przed Urzędem tak samo nerwowy jak w tygodniu, ale on jest wyjątkiem.

Piłsudski on horseback in front of the Office is just as nervous as during the week, but he is an exception.

image.png

Ten budynek mrugnął do mnie okiem. To placówka medyczna na Powstańców.

This building winked at me. It is a medical facility on the Powstancow street.

image.png

image.png

image.png

Leniwy spacer bez celu pozwolił mi celowo pobłądzić i pójść pierwszy chyba raz ulicą Rybnicką. Ćwierć wieku mieszkania w tym mieście i proszę, nowa ulica w Śródmieściu. Prawda jest taka, że dotąd nigdy nie było interesu, aby nią przejść. A przecież zawsze człowiek gdzieś biegnie, dokądś się spieszy.

A lazy walk without a destination allowed me to go astray on purpose and probably go down Rybnicka Street for the first time. A quarter of a century of living in this city and, here we go, a brand new street in the downtown. The truth is, there has never been any interest in going through it before. And yet a person is always running somewhere, rushing somewhere.

image.png

Lubię te połączenia nowego ze starym.

I like these combinations of the new with the old.

image.png

I wszędzie prawie żadnego żywego ducha. Inaczej sytuacja wyglądała pod Katedrą, gdzie sporo wiernych kręciło się po lub przed mszą. Rusztowania i tłum zniechęciły mnie nieco, nie podeszłam bliżej.

And almost no living spirit everywhere. The situation was different in front of the Cathedral, where a lot of the parishioners were hanging around after or before the mass. The scaffolding and the crowd put me off a bit, I didn't come any closer.

image.png

I znowu ktoś chce nam coś powiedzieć.

Again, someone wants to tell us something.

image.png


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220404t040827594z)_


03/04/2022
6653
Walking


0
0
0.000
5 comments
avatar

I loved the mural!!, amazing photos as always.

0
0
0.000
avatar

Seems like a gorgeous sunny day, we are having cold rain here... :( Hope you guys are doing great...

0
0
0.000
avatar

Sunny but very cold. We are great, I hope you too!

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 58.8725 AFIT tokens for your effort in reaching 6653 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.95% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000