[PL / ENG] My Actifit Report Card: January 12 2022

Mały rozbójnik urządził nam pobudkę o 4.30, uznawszy, że to idealny moment aby zacząć ciągnąć Mamę za włosy.
Pomimo dwugodzinnej luki w nocnym wypoczynku udało nam się jednak zrobić całkiem miły i długi spacer. Wprawdzie nie byłby on tak długi, gdybyśmy pamiętali o odebraniu paczki z paczkomatu, mijając go po raz pierwszy tego dnia. Ale nic w tym złego przejść się kawałek dłużej.

The little rascal arranged for us to wake up at 4.30, considering it was the perfect time to start pulling Mom's hair.
Despite the two-hour gap in the night rest, we managed to make quite a nice and long walk. Admittedly, it would not be so long if we remembered to collect the package from the parcel locker when passing it for the first time that day. But there is nothing wrong with taking a walk a bit longer.

image.png

image.png

Przyszły dzisiaj zamówione kalendarze dla babć i dziadka. Z radością przyznaję, że moje obawy okazały się bezpodstawne. Mimo sporego rozmiaru kalendarzy - A3 - jakość zdjęć jest całkiem całkiem. Babcie zemdleją z zachwytu!

The calendars for grandmothers and grandfather have arrived today. I am happy to admit that my fears turned out to be unfounded. Despite the large size of the calendars - A3 - the quality of the photos is pretty good. Grannies will faint with delight!


Styczniowy Cukier stop ✅
Trening 1/2 ✅

January Stop sugar ✅
1/2 training ✅


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220113t055629129z)_


12/01/2022
13015
Walking


0
0
0.000
3 comments
avatar

Takie kalendarze to świetny pomysł na prezent ❤️

0
0
0.000
avatar

Trochę zgapiony od mojej siostry, jak jej synkowie byli mali to też takie babcie dostawały :)

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 110.3511 AFIT tokens for your effort in reaching 13015 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.11% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 49.7036 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000