[PL / ENG] Ballada o listopadzie My Actifit Report Card: November 29 2021

avatar

Listopad to niekochana kobieta
Co narzeka narzeka narzeka
Rozpuściła włosy przed lustrem
I na nic już nie czeka
Rozpuściła włosy przed lustrem
I na nic już nie czeka
Przeczytała wszystkie listy z drzew
W żadnym nie znalazła nic dla siebie
Rozrzucone leżą u jej stóp
Wiatr roznosi je po ziemi i po niebie
Rozrzucone leżą u jej stóp
Wiatr roznosi je po ziemi i po niebie
Popatrzyła w gwiazdy a tam smutki
Już na resztę życia jej pisane
Więc zaniosła się wariackim śmiechem
Żeby nikt nie wiedział co jest grane
Więc zaniosła się wariackim śmiechem
Żeby nikt nie wiedział co jest grane
Ballada o listopadzie, Stare Dobre Małżeństwo

Dobrze, że zaraz grudzień ;)
Dzisiaj udało się dwa spacery zrobić.
I idzie nam to całkiem nieźle - Bombel opatulony miłymi kocykami, a ja maszerująca dziarskim tempem pod górkę, do zdrowej zadyszki.
Oj, będzie się działo jak pojawią się zaspy. Chyba będę musiała wychodzić z domu pół godziny wcześniej, żeby gdzieś dotrzeć.

It's good that December is coming soon;)
Today we managed to make two walks.
And we do it quite well - the Baby is wrapped in soft, warm blankets, and I am marching at a brisk pace up the hill, to a healthy out of breath.
It will be funny when the snow falls and snow drifts lay on our route. I guess I'll have to leave the house half an hour early to get somewhere.

IMG_20211129_084216.jpg

IMG_20211129_160414.jpg

IMG_20211129_160045.jpg


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


29/11/2021
9007
Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 25000 upvotes.
Your next target is to reach 30000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - December 1st 2021 - Become an Orca!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 58.5 AFIT tokens for your effort in reaching 9007 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.93% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000