[PL / ENG] Moje Kato / My city of Katowice My Actifit Report Card: October 26 2021

avatar
(Edited)

80da66fae84ed9d3316f6ea0ae9b1416.jpg

Z okazji wyprawy do Urzędu Paszportowego z Bomblem, jak na mnie przystało, nie pchałam się autem pod sam urząd, a kulturalnie zaparkowałam pod Galerią Katowicką i z rozkoszą przeszłam się po Śródmieściu.

On the occasion of the trip to the Passport Office with the Baby, as befits me, I did not push the car almost to the office, and I culturally parked below the shopping mall in the centre and walked with delight around the city center.

image.png

Niesamowite, kiedyś sądziłam, że to miasto jest brzydkie. Szare, przykurzone. Gdzie tam do takiego Krakowa, Wrocławia czy Poznania. To było moje miasto, miałam je na co dzień, więc nie dostrzegałam tu nic ciekawego.

Amazing, I used to think this town was ugly. Gray, dusty. How to compare it to Krakow, Wrocław or Poznań. It was my city, I used to have it every day, so I didn't see anything interesting here.

image.png

Dzisiaj Katowice są dla mnie fascynującym miejscem. To one się tak zmieniły, czy ja...?

Today, Katowice is a fascinating place for me. They changed so much, or did I ...?

image.png

Gmachy, gmaszyska. Modernizm i secesja. Miasto kontrastów? Może, zwłaszcza w takich miejscach jak ławeczki przy Jagiellońskiej: na jednej siedzi modny mężczyzna z McBookiem i białymi słuchawkami bez kabla w uszach, na sąsiedniej dwóch kloszardów, na widok których odechciewa Ci się brać głębszy oddech.

Buildings, edifices. Modernism and Art Nouveau. A city of contrasts? Maybe, especially in places such as the benches at Jagiellońska Street: on one of them sits a fashionable man with a McBook and white headphones without a cable in his ears, on the neighboring one there are two tramps, at the sight of which you do not want to take a deep breath.

image.png

image.png

image.png

Nowoczesna przestrzeń wyrosła na dachu tej kamienicy na Jagiellońskiej.

A modern space has been built on the roof of this tenement house on Jagiellońska Street.

image.png

image.png

Kobito, czemu stajesz, po co robisz te zdjęcia? Nic tu ciekawego nie ma, rusz się, nie tarasuj drogi z tym wózkiem.
Też tak tędy kiedyś chodziłam codziennie, i też mnie nic nie poruszało.

Woman, why are you stopping, why are you taking these photos? Nothing interesting here, move on, don't block the road with this stroller.
I used to go this way every day, too, and nothing moved me either.

image.png

image.png

Największy problem miasta to niezmiennie wszechobecna samochodoza. Aut wszędzie pełno. Ale może to się zmieni, już od dawna Mariacka została oddana pieszym, a teraz wyszarpano samochodom również Dworcową, i mimo, że można narzekać na beton i brak zieleni, to i tak miło widzieć, że ludzie chętnie korzystają z tej nowej przestrzeni.

The city's biggest problem is the ubiquitous automobile. Cars are everywhere. But maybe this will change, Mariacka has been given to pedestrians for a long time, and now the cars have also been torn out of Dworcowa, and although you can complain about concrete and the lack of greenery, it's still nice to see that people are eagerly using this new space.

image.png

image.png

image.png

image.png

No i Galeria Katowicka. Miejsce krytykowane przez wielu. Jak dla mnie zmiana na plus - wcześniej bywały pory, że nie było tu żywej duszy poza menelami, a dziś jest pełno ludzi. Szkoda tylko, że nie przemyślano tak ważnej kwestii jak sprawna komunikacja w mieście i przy okazji tej inwestycji dosłownie ją zniszczono. Wcześniej centra przesiadkowe działały same, bez inwestycji - ludzie wiedzieli, że na takim Brynowie autobus do centrum jeździ najrzadziej co 10 minut i tam się przesiadali. Teraz przystanki w centrum są rozproszone, więc żadna inwestycja w nowoczesne centra przesiadkowe nic nie zdziałają, niestety.
Coś za coś.

And Katowice Gallery. A place criticized by many. As for me, a positive change - there were times before that there was no living soul except bums, and today it is full of people. It is a pity that such an important issue as efficient communication in the city had not been considered and that it was literally destroyed on the occasion of this investment. Previously, the transfer centers operated on their own, without any investments - people knew that in Brynów, the bus to the center was the least frequent every 10 minutes, and they took it there. Now the stops in the center are scattered so no investment in modern interchange centers will do anything good, unfortunately.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


26/10/2021
10554
Walking0
0
0.000
4 comments
avatar

Manually curated by EwkaW from the @qurator Team. Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 66.75 AFIT tokens for your effort in reaching 10554 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.01% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000