[PL / ENG] Niecierpek / Impatiens My Actifit Report Card: July 18 2021

avatar

Znowu dwa spacery zaliczone. Pierwszy, dłuższy, w rejony, w które sama bym nie poszła. Fajne są takie niedziele :)

Two walks completed again. The first, longer, through places I wouldn't have gone just by myself. Such Sundays are so nice :)

Popstrykałam po drodze niecierpka drobnokwiatowego. Fajnie strzelają te nasionka jak się je dotknie. Ale oto przeczytałam, że to jest gatunek inwazyjny, wypierający niecierpka pospolitego czy pokrzywę zwyczajną. Nie wiedziałam też, że te nasionka można jeść! Rzekomo mają smak orzechowy.
Ten inwazyjny gatunek ma ponadto wiele dobrych właściwości. Niecierpek wykazuje działanie: rozkurczowe, moczopędne, przeciwmiażdżycowe, przeciwzapalne hipoglikemiczne, przeciwtrądzikowe, antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwtoczniowe, lekko rozwalniające, przeciwalergiczne, przeciwreumatyczne, przeciwnowotworowe, antyadrogenne, przeciw atopowemu zapaleniu skóry, chroni miąższ wątroby, nerki i serce. Tak więc mimo wszystko może warto nim pstrykać.

I popped a Impatiens parviflora on the way. It's funny how it pops these seeds when you touch them. But here I have read that it is an invasive species, displacing Impatiens noli-tangere or common nettle. I also did not know that these seeds can be eaten! Supposedly they have a nutty flavor.
This invasive species also has many good properties. Impatiens has a diastolic effect, diuretic, anti-atherosclerotic, anti-inflammatory, hypoglycemic, anti-acne, antibacterial, anti-fungal, anti-larvae, slightly laxative, anti-allergic, anti-rheumatic, anti-cancer, anti-adrogenic, anti-atopic dermatitis, protects the kidneys and the parenchyma. So it might be worth popping anyway.This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


23760
Daily Activity, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 61.5 AFIT tokens for your effort in reaching 23760 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.41% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000