I Have Reached 1500 Hive Power [ENG-TUR]


I took the photo from hive.io community and rearranged it.

Hi Friends

Today, I have reached over 1500 Hive Power which is the third milestone for me on HIVE. I have been a member of HIVE for almost five years. Considering this period, reaching 1500 HP may not be very important, but I think it is important in terms of motivation and consistency. Sure, I have not done this period of five years old membership to the fullest. I had dropped by HIVE from time to time and shared some posts until the middle of 2021, but I have never left HIVE.

Merhaba Arkadaşlar

Bugün, HIVE’da benim için üçüncü dönüm noktası olan 1500 HIVE Oy Gücüne (Kovan gücü) ulaştım. Hemen hemen beş yıldır HIVE’a üyeyim. Bu süreyi göz önüne aldığımızda 1500 HP’ye ulaşmak belki çok önemli değil ama motivasyon ve devamlılık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi, bu beş yıllık üyelik sürecini dolu dolu geçirmedim. 2021’in ortalarına kadar HIVE’a ara ara uğrayıp tek tük paylaşımlar yaptım, ama hiç bir zaman HIVE’dan kopmadım.

I had about 590 Hive Power in August of 2021. From August on, my activity on HIVE has increased gradually by posting, upvoting and commenting on posts thanks to @ecency DApp. Meanwhile, we have started to be active on HIVE again together with some friends in our Hive Türkiye Discord channel. As a result of the developments in Turkish Community, the @trliste curation trail has started to be active again after three years and has started to support posts written in Turkish with tr tag. Except these, 2 contest and 50 question-answer activities were organized by trliste account.

2021’in Ağustos ayında yaklaşık 590 Hive Oy Gücüm vardı. Ağustos ayından itibaren HIVE’daki aktifliğim @ecency uygulaması sayesinde yazı paylaşarak, yazılara oy verip yorum yaparak giderek arttı. Bu arada, Hive Türkiye Discord kanalımızda kalan az sayıda arkadaşla birlikte HIVE’da tekrar aktif olmaya başladık. Türk Topluluğu’ndaki gelişmeler neticesinde Trliste kürasyonu de üç yıl sonra tekrar aktif hale geldi ve tr etiketinde yazılan Türkçe yazılara destek vermeye başladı. Bunların dışında, trliste hesabı tarafından 2 yarışma ve 50 tane soru-cevap etkinliği düzenlendi.


Source

2022 has been the year in which I shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I still try to keep going this way. Besides, I have also joined the HIVE Power Up Day since April 2022 and I have powered up 81 HIVE till then. Having reached my second goal, 1250 HIVE Power on HIVE, I reached my third goal, 1500 HIVE Power, in three months. Just as it requires effort to achieve something in life, it also requires effort to grow your account on HIVE. If it wasn't for the Ecency DApp, perhaps I wouldn't be this much active on HIVE and wouldn’t be able to achieve my goals as well.

2022 yılı, HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Hala da bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Ayrıca, 2022’nin Nisan ayından itibaren HIVE Güç Arttırma günlerine de katıldım ve şimdiye kadar 81 HIVE oy gücü artışı yaptım. HIVE’da ikinci hedefim olan 1250 Oy Gücüne ulaştıktan 3 ay sonra üçüncü hedefim olan 1500 Oy Gücüne ulaştım. Hayatta bir şeyleri başarmak emek istediği gibi HIVE’da hesabınızı büyütmek de emek istiyor. Ecency uygulaması olmasaydı belki HIVE’da bu kadar aktif olamazdım, hedeflerime de ulaşamazdım.

I see HIVE as a long-term investment. For this reason, I regularly power up the HIVE I receive from author and curation rewards. As for HBD, I have long been transferring HBD into the saving account since the interest rate was increased to 20%. However, I think to convert some of them to HIVE to power up when its price is over more than $1. No matter what the price of HBD is, I will also convert my future HBD earnings to HIVE to Power Up after accumulating 500 HBD in the saving account. Converting some of HBD interest payouts to HIVE, I already participate in HPUD. I have never drawn neither HIVE nor HBD from my wallet and used them for any other purpose. There might be people who need this income from HIVE, I have no words for them; however, I am in favor of powering up HIVE rewards up to a goal for a stronger account and the community. This goal can be 1000 HP, 5000 HP, 10.000 HP.

Ben HIVE’yi uzun vadeli bir yatırım olarak görüyorum. Bu nedenle yazarlık ve kürasyon gelirlerinden elde ettiğim HIVE’ı düzenli olarak Hive Oy Gücümü arttırmada kullanıyorum. HBD konusunda ise faiz oranı %20'ye arttırıldığından itibaren uzun zamandır birikim hesabına HBD transfer ediyorum. Buna karşın, HBD’nin fiyatı 1 doların çok üzerine çıktığı zaman birazını HIVE’a çevirip oy gücümü arttırmayı düşünüyorum. HDB’nin fiyatı ne olursa olsun tasarruf hesabımda 500 HBD biriktirdikten sonra elde edeceğim HBD’leri de HIVE’a çevirip HIVE oy gücümü arttırmada kullanacağım. Zaten HIVE Oy Gücü Arttırma Gününe katılmak için faiz gelirlerimin bir kısmını HIVE’a çevirip oy gücümü arttırıyorum. Cüzdanımdan hiçbir zaman ne HIVE ne de HBD çekip farklı bir amaç için kullanmadım. HIVE’dan elde edilecek gelire ihtiyacı olan insanlar olabilir, onlara bir şey diyemem; ama ben, daha güçlü bir hesap ve topluluk için elde edilen HIVE’in bir hedefe kadar biriktirilmesi taraftarıyım. Bu 1000 HP, 5000 HP, 10000 HP olabilir.

I would like to thank those who supported me through this period, firstly @trliste on behalf of TR Community; @tarazkp, @ericvancewalton, @phortun, @meesterboom, @olga.maslievich, @bluemoon, @brian.rrr, @geekgirl, @antisocialist, @cryptospa, @traciyork, @torem-di-torem, @borepstein, @slobberchops, @pele23, @taskmaster4450, @taskmaster4450le and the whole HIVE family.

Bu süreçte bana destek veren başta TR topluluğu adına @trliste olmak üzere @tarazkp, @ericvancewalton, @phortun, @meesterboom, @olga.maslievich, @bluemoon, @brian.rrr, @geekgirl, @antisocialist, @cryptospa, @traciyork, @torem-di-torem, @borepstein, @slobberchops, @pele23, @taskmaster4450, @taskmaster4450le ve tüm HIVE ailesine teşekkür ederim.

My next goal is to reach 1750 Hive Power. May everyone achieve their goals on HIVE, thank you for reading.

Bir sonraki hedefim 1750 HIVE Oy Gücüne ulaşmak. Herkesin HIVE’da hedeflerine ulaşması dileğiyle, okuduğunuz için teşekkür ederim.0
0
0.000
26 comments
avatar

Congratulations @videoaddiction! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 40000 upvotes.
Your next target is to reach 45000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

PUD - PUH - PUM - It's all about Power Up!
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Hedeflere ulaşmak bazen uzun sürebiliyor ama yavaş yavaş hedeflerinize ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Önemli olan kararlı ve istikrarlı olmak.

0
0
0.000
avatar

HIVE uzun vadeli bir yatırım olduğu gibi uzun vadeli sabır da istiyor.

0
0
0.000
avatar

Tebrikler. Önemli olan devam etmek. Patlama yapaağınız bir dönem olacaktır diye tahmin ediyorum.

0
0
0.000
avatar

my first goal is 600 Hive power, I have half.

congratulations on completing the goal

0
0
0.000
avatar

Congratulations 🎉 I agree with you hive is a long term investment and investing more time and knowledge in creating content and commenting helps to to achieve our goals on hive.
Am sure I will reach 1500hp one day.
Once again congrats

0
0
0.000