HiveStats Monthly Progress - May 2023 [ENG-TUR]

avatar
(Edited)


I took the photo from hive.io community and rearranged it.

One more month has passed by. It is time to write a HiveStats Monthly Account Progress post. This is the fifth Account Progress post of 2023. Account Progress post has been one of the posts I like to share very much on HIVE. I have already started to write it once in every 14 days as well.

Bir ay daha geçip gitti. HiveStats aylık gelişim yazısı yazma zamanı geldi. Bu yazı 2023 yılının beşinci Hesap Gelişim yazısıdır. Hesap Gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan biri oldu. Bunu artık 14 günde bir yazmaya da başladım.

If you also want to analyze your 7 or 30 days stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde 7 ve 30 günlük verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.

I have consistently improved my activity and rewards level on HIVE in the first five months of 2023. I see that have improved it even more in May. I kept it up gradually every month. However, I think that I will not be able to spend much on HIVE as my social activities will increase in the summer months. For this reason, I will take a break from HIVE for a while, but I will post from time to time. I have draft posts that I have prepared beforehand, and I edit and share them one by one. I will see then. I shared six posts in May. I have gone over my monthly four posts threshold for six months. However, as always, the more free time I have, the more I try to be active on HIVE by voting and commenting on posts thanks to the @ecency app. Thus, I will not completely leave from HIVE.

2023 yılının beş aylık döneminde HIVE’daki aktifliğimi ve getiri düzeyimi arttırarak istikrarlı bir hale getirdim. Mayıs ayında bunu daha da arttırdığımı görüyorum. Her ay üstüne koyarak devam ettim. Fakat yaz aylarının girmemiz nedeniyle sosyal aktivitelerim artacağından HIVE’a fazla vakit ayıramayacağımı düşünüyorum. Bu nedenle HIVE’a bir süre ara vereceğim, ama zaman zaman yazı paylaşacağım. Taslak halinde önceden hazırladığım yazılarım var, bunları bir bir düzenleyip paylaşıyorum. Sonrasına bakarım. Mayıs ayında altı yazı paylaştım. Altı aydır, aylık dört yazı bandımın üzerindeyim. Yine de her zamanki gibi, ne kadar çok boş zamanım olursa, @ecency uygulaması sayesinde oy vererek ve paylaşımlara yorum yazarak HIVE'de o kadar çok aktif olmaya çalışıyorum. Böylece HIVE’dan tam anlamıyla kopmamış olacağım.


Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for May:

I received 16.06 HIVE from Curation Rewards, 76.37 HIVE and 28.47 HBD from Author Rewards, and 10.68 HBD interest payout from Saving account in May. Comparing to April, there is about 17% increase in author rewards. Curation rewards decreased 28% because @meesterboom delegated 1750 HP to me in April ;however, APR rate increased from 8.31% to 8.67%. HBD interest payout increased 6% thanks to the raised HBD interest rate to %20. Finally, I reached my goal of accumulating 500 HBD in January. Although the share of HBD rewards has been decreased in the rewards pool, I plan to continue to accumulate some more HBD without setting any goal for myself. Therefore, I can participate in HIVE Power Up Day, organized by @hivebuzz, anytime I want. It sounds very reasonable to me for now to receive 20% annual interest payout for an instrument whose value is almost equal to 1 USD. I will definitely convert some of them to HIVE to power up if its price ever goes over $1 again. I also plan to Power UP by converting a considerable amount of HBD to HIVE if the price of HIVE drops below $0.30. What is written here about HIVE and HBD is not financial advice.

Mayıs ayı için HiveStats'dan alınan bazı veriler şöyledir:

Mayıs ayında 16.06 HIVE Kürasyon gelirlerinden, 76.37 HIVE ve 28.47 HBD Yazar gelirlerinden, ve 10.68 HBD Faiz gelirini Tasarruf hesabından elde ettim. Nisan ayına kıyasla, yazar gelirlerinde yaklaşık %17 artış var. Kürasyon gelirleri %28 düştü çünkü Nisan ayında @meesterboom bana 1750 HP delege etmişti; buna karşın, bu ay yıllık kürasyon getiri oranı %8.31'den %8.67'ye yükseldi. %20'ye arttırılan faiz oranı sayesinde HBD Faiz geliri %6 arttı. Sonunda 500 HBD biriktirme hedefime Ocak ayında ulaştım. Ödül havuzundan HBD kazanımlarının azaltılmasına karşın kendime hedef koymadan biraz daha HBD biriktirmeye devam etmeyi planlıyorum. Böylece, @hivebuzz tarafından düzenlenen Oy Gücü (Kovan Gücü) Arttırma Günlerine istediğim zaman katılabileceğim. Değeri hemen hemen 1 USD’e eşit olan bir enstrüman için yıllık %20 faiz almak bana şu an için çok mantıklı geliyor. Eğer HBD’nin fiyatı olur da tekrar $1 üzerine çıkarsa, onların bir kısmını kesinlikle HIVE’a çevirip oy gücümü arttıracağım. Eğer HIVE’ın fiyatı $0.30’un altına düşerse önemli bir miktarda HBD’yi HIVE’a çevirip oy gücümü arttırmayı da planlıyorum. Burada HIVE ve HBD ile ilgili yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir.

I achieved my next goal on HIVE, 1750 HP milestones, in March. My next goal is to achieve 2000 HP milestones. I reached 67 reputation in March and the next phase is to reach 68 reputation. I could increase my HIVE Power to 1975 HP and my reputation to 67.6 reputation in May.

Mart ayında HIVE'daki bir sonraki hedefim olan 1750 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmıştım. Bir sonraki hedefim ise 2000 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmak. Mart ayında 67 repütasyona ulaşmıştım ve bir sonraki adım ise 68 repütasyona ulaşmak. Mayıs ayında HIVE oy gücümü 1975 HP'a, repütasyonumu ise 67.6'ya yükselttim.

From June on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. I also analyze them in my HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats for May:

Haziran ayından itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. HiveStats yazımda bunları da analiz ediyorum. Mayıs ayı için HiveStats'dan alınan kilitlediğim ilk beş token bazı şöyledir:


Taken from https://hivestats.io/

During the 30-day period, Leo increased 3%, WAIV 3.3%, POB 6%, CENT 7% and CTP 12%. There have been significant increases particularly in CTP, CENT and POB in this period. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable. Monthly Hive-Engine token earnings are equivalent to 2.87 HIVE.

30 günlük süreçte Leo %3, WAIV %3.3, POB %6, CENT %7 ve CTP %12 artış göstermiştir. Bu süreçte özellikle CTP, CENT ve POB tokenlerinde önemli artışlar olmuştur. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir. Aylık Hive-Engine token kazancımın 2.87 HIVE'a denk gelmektedir.

I have been trying to be active almost every day on HIVE since August 2021. 2022 was the year which I have shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I hope that I will realize much more and reach my next goals in 2023.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktif olmaya çalışıyorum. 2022 yılı HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Umarım 2023 yılında daha fazlasını gerçekleştirip sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to have more stats to write in the next monthly progress post. I wish everybody prosperous days. Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Umarım bir sonraki aylık gelişim yazısında yazacak daha fazla istatistiğim olur. Herkese bol kazançı günler dilerim. Okuduğunuz için teşekkür ederim.0
0
0.000
2 comments