HiveStats 14 day Progress - January 2023 [ENG-TUR]


I took the photo from hive.io community and rearranged it.

This is my tenth in all and the first 14-Day Account Progress post of 2023. As I have said before, Account Progress post has been one of my favourite posts I like to share very much on HIVE. I hope that I will be able to share it once in every 14 days as well. Thus, I don't need to wait for a month to share this kind of post I like.

I have started to share my Account Progress posts on HIVE TR Community to support TR Community.

Bu benim genelde onuncu, 2023 yılının ise ilk 14 Günlük Hesap Gelişim yazısıdır. Hesap Gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan biri olduğunu söylemiştim. Umuyorum ki 14 günde bir de Hesap Gelişim yazılarımı paylaşabileceğim. Böylelikle, bu sevdiğim yazı türünü paylaşmak için bir ay beklememe gerek kalmayacak.

Hesap Gelişim yazılarımı TR Topluluğuna destek olmak için HIVE TR Topluluğunda paylaşmaya başladım.

HIVE has been an addiction for me. HIVE has also been the social media platform that I use the most. I try to be active on HIVE everyday by posting, upvoting and commeting on posts thanks to @ecency DApp.

HIVE benim için artık bir bağımlılık haline geldi. HIVE ayrıca en çok kullandığım sosyal medya platformu oldu. @ecency uygulaması sayesinde post paylaşarak, oy vererek ve paylaşımlara yorum yazarak HIVE'de her gün aktif olmaya çalışıyorum.

If you also want to analyze your stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.


Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for the first 14 days of January:

I improved my activity and therefore my rewards on HIVE throughout November and December. I can say that I have started January alright. I received 4.94 HIVE from Curation Rewards, 36.83 HIVE and 9.82 HBD from Author Rewards, also 3.78 HBD interest payout from Savings in the first 14 days of January. All the rewards except author rewards increased compared to the previous post. However, APR rate decreased from 8.43% to 8.34%. It is because I sometimes used my Hive Power also when it was below 82%. Thanks to the increased interest rate of HBD from 12% to 20%, I have continued accumulating HBD for a long time because there is no financial institution in the world that pays 20% interest for an instrument that is almost equal to 1 USD. Despite the reduced HBD earnings from the rewards pool, I will continue accumulating HBD until I reach my 500 HBD goal. I am very close to my this goal. However, if the price of HBD goes well above $1, I might convert some of my HBD savings to HIVE and increase my HIVE Power. For now, after reaching 500 HBD, I think of accumulating less HBD and converting the remaining HBD to HIVE to participate in the HIVE Power Up Days with a higher amount of HIVE.

Ocak ayının ilk 14 günü için HiveStats'dan alınan bazı veriler şöyledir:

Kasım ve Aralık aylarında HIVE’daki aktifliğimi ve dolasıyla gelirlerimi toparlamıştım. Ocak ayına da fena başlamadım diyebilirim. Ocak ayının ilk 14 gününde 4.94 HIVE Kürasyon Gelirlerinden, 36.83 HIVE ve 9.82 HBD Yazar Gelirlerinden, 3.78 HBD Faiz gelirinden elde ettim. Bir önceki yazıma kıyasla yazar gelirleri dışındaki tüm gelirler artmış. Bununla karşın, yıllık kürasyon getiri oranı %8.43’ten %8.34'e gerilemiş. Bunun nedeni Hive Oy Gücümü bazen%82'nin altında olduğu zamanlar da kullanmamdır. HBD faiz oranının %12'den %20'ye arttırılmasıyla birlikte uzun süredir HBD biriktirmeye devam ediyorum çünkü hemen hemen 1 USD’ye eş değer olan bir enstrüman için dünyada %20 faiz veren bir finansal kuruluş yok. Ödül havuzundan HBD kazanımlarının azaltılmasına karşın, 500 HBD hedefime ulaşıncaya kadar HBD biriktirmeye devam edeceğim. Bu hedefime de çok az kaldı sayılır. Buna karşın, eğer HBD’nin fiyatı 1 doların çok üzerine çıkarsa HBD birikimimin birazını HIVE’a çevirip oy gücümü arttırabilirim. Şimdilik, 500 HBD biriktirdikten sonra, daha az HBD biriktirmeyi ve kalan HBD’yi HIVE’a çevirip ile Oy Gücü Arttırma Günlerine daha yüksek tutarda HIVE ile katılmayı düşünüyorum.

I achieved my second goal on HIVE, 1500 HP milestones, in December. My next goal is to achieve 1750 HP milestones. I reached 66 reputation in December and the next phase is to reach 67 reputation. I could increase my HIVE Power to 1556 HP and my reputation to 66.4 reputation in January.

Aralık ayında HIVE'daki üçüncü hedefim olan 1500 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmıştım. Bir sonraki hedefim ise 1750 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmak. Aralık ayında 66 repütasyona ulaşmıştım ve bir sonraki adım ise 67 repütasyona ulaşmak. Ocak ayında HIVE oy gücümü 1556 HP'a, repütasyonumu ise 66.4'e yükselttim.

From June 2022 Monthly Progress post on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. Now I can also analyze them comparing to my last HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats as of 14th day of January:

Haziran 2022 Aylık Gelişim yazısından itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. Şimdi onları bir önceki HiveStats yazımla kıyaslayarak analiz edebilrim. Ocak ayının 14. günü itibariyle HiveStats'dan alınan Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgileri şöyledir:


Taken from https://hivestats.io/

Leo 2%, WAIV 0.41%, POB 6%, CENT 10% and CTP 7% increased during the 14 day period. I have noticed that there have been constant and considerable increases in POB, CENT and CTP tokens in monthly and 14 Day periods. I think this is about the high number of users who stake the tokens and use the tags of which on HIVE. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable. 14 Day Hive-Engine token earnings are equivalent to 1.24 HIVE.

14 günlük süreçte Leo %2, WAIV %0.41, POB %6, CENT %10 ve CTP %7 artış göstermiştir. Aylık ve 14 günlük periyotlarda POB, CENT VE CTP tokenlerimde sürekli ve hatrı sayılır miktarda artışlar olması dikkatimi çekti. Bu durumun HIVE’da bu tokenleri kilitleyen ve bu tokenlere ait etiketleri kullanan kişi sayısının çok olması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir. 14 günlük Hive-Engine token kazancım 1.24 HIVE'a denk gelmektedir.

I have been active almost everyday on HIVE since August 2021. 2022 was the year in which I have shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I hope that I will realize much more and reach my next goals in 2023.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktifim. 2022 yılı, HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Umarım 2023 yılında daha fazlasını gerçekleştirip bir sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to see you in the next 14 Day progress post. Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki 14 günlük gelişim yazısında görüşmek üzere. Okuduğunuz için teşekkür ederim.0
0
0.000
4 comments
avatar

Çok güzel hazırlanmış bir rapor. Böyle yazıları okumayı seviyorum. Özellikle HBD biriktirme konusundaki istikrarına hayranım. Bunu ben de hep yapmak istiyorum. Ama ucuzken hive almak çok daha tatlı geliyor. 😀

0
0
0.000
avatar

Yakinda 500 HBD'ye ulaşacağım, bununla ilgili bir yazı paylaşmak istiyorum, teşekkûrler :)

0
0
0.000