Mandragora

avatar
(Edited)

O prostituci v Praze

Film začíná, když mladý chlapec marek uteče z domova.Chvíli přežívá, než ho zaměstná pásak Honza.

Který ho vezme ke svému klientovi, který se jeví jako hodný pan než spolu s Honzou uspi Marka, který se probudí při pohlavním styku.

Poté v herně marek prohrává peníze a Honza mu připomene, že on je šéf a vezme ho na jiné místo. Kde se seznámí s Davidem.

Spolu pote údaji Honzu a začnou pracovat samostatně. Dokud nechtějí vydělávat víc a nenajdou si pásaka.

Po jedné akci, kdy chtěli uspat a okrást klienta se musejí schovávat a z hezkých chlapců se stanou narkomani a trosky.

Celkem mě zaujala scena, kdy jsou v hospodě a banda můžu je jde zmlatit za to, že jsou gayové a vydělávají tolik peněz.

Nakonec začnou točit porno a propadnout se na dno.

Ve filmu Marka hledá jeho otec, který proniká mezi pasaky a malé chlapce. A je nešťastný že jeho syn je prostitutka.

Na konci filmu, když je otec smutný na záchodě. Je pěkná scena, kdy jeho syn se ufetuje v kabince, aniž by to věděl.

About Prostitution in Prague

The film begins when a young boy, Marek, runs away from home and survives for a while before he is taken in by his ,passport Honza.

He takes him to his client, who appears to be a good gentleman before he and Honza put Marek to sleep, who wakes up during sexual intercourse.

Afterwards, in the gambling hall, Mark loses money and Honza reminds him that he is the boss and takes him to another place. Where he meets David.

Together they then report to Honza and start working independently. Until they want to earn more and find a waistband.

After one job where they try to put a client to sleep and rob him, they have to go into hiding and the nice guys turn into junkies and losers.

I was quite taken with the scene where they are in the pub and a bunch of men go to beat them up for being gay and making so much money.

Eventually they start making porn and sink to the bottom.

In the film, Mark is looking for his father, who is infiltrating the fairy tales and the little boys. And he is unhappy that his son is a prostitute.

At the end of the film, when the father is sad in the toilet. Is son is overdosing dear0
0
0.000
4 comments