Jenom vypsání/Just listing

avatar
(Edited)

Deprese chce si hrát.

Jeden tah nožem a je po problému.

Jsem však zbabělec.

O to víc se sebenenavidim.

Toužil jsem po ní.

Vzdušná zámky postavil.

Odmítnutí vsak jen přišlo.

Přitom jedna ruka stále zve a druha odmítá.

Smutek me trápí.

Tohle na pokus 8 sepsaný.

Čas promarněny a nic z toho...

Na po 8 jsem uspěl s sepsal aspoň s bídou tohle .

Nenávidím svou existenci.

Depression wants to play.

One stroke of the knife and the problem is over.

But I'm a coward.

I hate myself all the more for it.

I've been pining for someone.

Air locks built.

The rejection just kept coming.

Yet one hand still invites and the other rejects.

I'm depressed.

This is written for attempt 8.

Time wasted and nothing to show for it...

On attempt 8 I succeeded in writing at least this with misery.

I hate my existence.0
0
0.000
0 comments