Jak jsem vykročil 2023 ?How I did it 2023?

avatar
(Edited)

Jak začínám nový rok

Přiznám se, že jsem ještě nespal plná hlava starosti. O budoucnosti a minulosti tak se převaluji, že strany na stranu.

Zahrál jsem si nějaké hry na rolecoin, abych se zbavil myšlenek, ale sotva jsem přestal zas sebe. Popadli obavy.

Přemýšlel, proč by mně nějaká žena vůbec chtěla, když sex je pro ně dostupný lusknutím prstů.

O svém zdraví, které mám relativně zničené mrtvém příteli a že trávím silvestr radši sám..

Celkově jsem byl celkem jedovatý. A přáli mi lidé, které neznám z reálného života.

At už to byly členové gildy splinterlands nebo místní komunita.
Za to dík to potěší

Celkově jsem začal ode zdí ke zdi nový rok.

Bylo mi lito, když ma milá napsala, že má milující rodinu atd a ja si řekl, a co mám já. Za rodinu kromě matky alkoholičky a příbuzných, které uvidím až na pohřbu někoho.

Na závěr mě nejvíc trápila myšlenka, proč jsem se musel fixovat na někoho a proč mám potřebu někoho.

Řekl jsem si budu to s ní zkoušet dál.

Buď ať je.se mnou, nebo mě naučí ženy nenávidět… Abych už nikdy nevstoupil do té samé řeky.

A ještě finance, jak si je co nejlépe. Rozvrhnut je si mi vyjde prace v lomu. Je si kupovat hive atd

Je.si mi zubař stal za to, když mi ty zuby budou jen připomínat ji, když mě. Odmítne atd
Sám nevím proč za ní dolizam a chci ji věřit lži...
V životě jsem za nikým nikdy tak nedolizal .

Jsem těžký případ já vím 😅

Dnes asi prospím cely den ani nevím, kdy zaspím.

A jak jste vykročil do nového roku vy ?

How I start the new year

I confess that I haven't slept with a full head of worry yet. About the future and the past so I flip that side to side.

I played some rolecoin games to get my mind off my thoughts, but I barely stopped myself. Worry took hold.

Wondered why any woman would even want me when sex is available to them at the snap of a finger.

About my health being relatively ruined by a dead boyfriend and that I'd rather spend New Year's Eve alone..

All in all, I was pretty toxic. And I've been wished upon by people I don't know in real life.

Whether it was members of the splinterlands guild or the local community.
Thanks for that.

All in all, I started the new year wall-to-wall.

I was sorry when my dear wrote that she had a loving family etc and I thought, well what have I got. For my family except my alcoholic mother and relatives who I will only see at someone's funeral.

At the end of it all I was most bothering myself thinking why did I have to fixate on someone and why do I have a need for someone.

I told myself I would keep trying with her.

Either let her be.with me, or she'll teach me to hate women... So I'll never step in the same river again.

And finance them to the best of my ability. I'll make a quarry job out of it. It's to buy a hive, etc.

Is.si dentist worth it to me if the teeth will only remind me of her when she. Refuses etc.
I don't know myself why I dolizam after her and want to believe her lies....
I've never licked anyone like that in my life.

I'm a hard case I know 😅

I'll probably sleep all day today I don't even know when I'll fall asleep.

And how did you step into the new year ?0
0
0.000
9 comments
avatar

Včera jsem šel spát kolem 21.hodiny. Spal jsem dobře. Silvestrovské oslavy šly mimo mě.

Jářku, podstatu Tvého problému to nevyřeší, ale když se budeš cítit blbě, zkus si dát pořádnou porci procházky, ideálně v přírodě. Pohyb by do Tebe měl napumpovat nějaký endorfin a zvednout Ti náladu.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Dřív jsem zkoušel workolismus kdy jsem buď pracoval nebo cvičil.

Taky to nebylo ono

0
0
0.000
avatar

Zkus tu procházku, za to nic nedáš... Samozřejmě, sezení u psychoterapeuta či psychologa by bylo účinnější, ale to je organizačně a asi i finančně náročnější.

0
0
0.000
avatar

Půjdu do něho ty sazby jsou vysoké 600 Kč na hodinu .A teď mám ty výdaje ohledně zubu .
Atd .

A vím co mi chybí pár dobrých přátel. Chce to změnit práci a věřím že to bude stačit.

0
0
0.000
avatar

Člověk má svobodnou vůli co dělat a nedělat. Ale myslím, že se točíš v kruhu. Což je samozřejmě Tvoje právo.

0
0
0.000
avatar

Tobě do toho nového roku hlavně trochu víc životní radosti, spokojenosti a vyrovnanosti. Třeba pak budou i ty tvoje články o něco pozitivnější :)

@tipu curate

0
0
0.000
avatar

Díky dnes mě potěšila slova jednoho bývalého kolegy .S kterým jsem se začal bavit a našli jsme si k sobě cestu .

Zasloužíš si víc...

0
0
0.000