Hudebni okénko/Music window

avatar

Malé okénko mé oblíbené hudby dnes jsem bez inspirace 😅
Tak aspoň doporučím pěknou hudbu pokud sdilite můj hudební vkus

A little window of my favorite music today I am uninspired 😅
So at least I will recommend nice music if you share my taste in music
Mam rad ty anime videoklipy k písním .
I like those anime music videos for songs

Nebo Nigcore a jejich předelavky
Or Nigcore and their foreheadsNěco z ČR
Something from the Czech Republic

0
0
0.000
4 comments
avatar

Nic proti, ale za tohle můžeš dostat i downwote.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Jak to nikdo nemusí nic dávat ?

Jedno nebo dvě videa s krátkým popiskem už jsem vydal .
I když je pravda že jsem mohl něco připsat k tomu .

Dnes sem fakt unavený bez inspirace atd tak jsem udělal rychlovku...

0
0
0.000
avatar

No jo, ale tam snad nebyl popis vůbec žádný. Nezapomeň, že i na videa na Youtube jsou jakési autorská práva. Aspoň by se snad měla vkládat v citaci

0
0
0.000
avatar

Congratulations @valggav! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 250 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 500 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000