Čaro detailu

Na svet sa väčšinou pozeráme "vo veľkom". Vidíme ulice, parky, domy, ihriská, niekedy lesy a polia. A niekedy v dnešnom uponáhľanom svete nevidíme ani to. Zahĺbení do svojich myšlienok, pracovných a iných povinností, prechádzame svetom bez záujmu o okolie, bez záujmu o okoloidúcich ľudí. Akoby nás cestou riadil akýsi autopilot, pričom sme duchom niekde úplne inde.

A pritom je vôkol toľko krásnych vecí, ktoré sú často skryté v detailoch. Na to, aby sme si ich všimli, ale treba spomaliť. Aspoň na chvíľu sa zastaviť a poobzerať sa okolo seba. Keď sa nám to podarí, zrazu uvidíme aj na najškaredšej ulici v meste množstvo krásnych drobností, ktoré nám v každodennom zhone unikajú. A svet je hneď aspoň trochu krajší... len treba chcieť tú krásu vidieť, aj keď je schovaná v detailoch.

img_0.9277372722435039.jpg

img_0.14868994853609668.jpg

img_0.5007848072201415.jpg

img_0.15949619642805854.jpg

img_0.01706560570774023.jpg

img_0.11611871404794243.jpg

img_0.5497799603610445.jpg0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @timehacker! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 150 posts.
Your next target is to reach 200 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from April day 6
NFT for Peace - Feedback and new city
Our Hive Power Delegations to the March PUM Winners
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000